Ordspråksboken 14:14

Den som har vänt om från den rätta vägen i sitt hjärta (den som är opålitlig, har lämnat Gud)
        får betala för sina val [mättas av frukten av sina egna vägar],
    däremot blir en god människa belönad för sina beslut.


מִדְּרָכָיו   יִשְׂבַּע   סוּג   לֵב   וּמֵעָלָיו   אִישׁ   טוֹב  

Läsriktning från höger till vänster

Hebreisk – interlinjär version BETA

Nedan är en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet pågår att bygga upp lexikon och texten.Läsriktning från höger till vänster


Strongs nr Hebreiska Svenska Engelska Grammatik Kod
9006
1870
9023
מִ
דְּרָכָ֣י
ו


from
way
his
HR/Ncmpc/Sp3ms
7646
יִ֭שְׂבַּע to satisfy HVqi3ms
5472
ס֣וּג to turn HVqcc
3820a
לֵ֑ב heart HNcbsa
9002
9006
5921a
9033
וּ֝
מֵ
עָלָ֗י
ו

and
from
upon
him
HC/R/Rd/Sp3ms
0376
אִ֣ישׁ man, hanne man HNcbsa
2896a
9016
טֽוֹב
׃
pleasant
verseEnd
HAabsa
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.