Ordspråksboken 13:24

Den som spar på riset hatar sin son,
    men den som älskar honom är noga med att tillrättavisa (disciplinera) honom tidigt (i unga år).


חוֹשֵׂךְ   שִׁבְטוֹ   שׂוֹנֵא   בְנוֹ   וְאֹהֲבוֹ   שִׁחֲרוֹ   מוּסָר  

Läsriktning från höger till vänster

Hebreisk – interlinjär version BETA

Nedan är en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet pågår att bygga upp lexikon och texten.Läsriktning från höger till vänster


Strongs nr Hebreiska Svenska Engelska Grammatik Kod
2820
חוֹשֵׂ֣ךְ to withhold HVqrmsa
7626
9023
שִׁ֭בְט
וֹ
tribe
his
HNcbsc/Sp3ms
8130
שׂוֹנֵ֣א to hate HVqrmsa
1121a
9023
בְנ֑
וֹ
son son
his
HNcbsc/Sp3ms
9002
0157
9033
וְ֝
אֹהֲב֗
וֹ

älska
and
to love
him
HC/Vqrmsc/Sp3ms
7836
9033
שִֽׁחֲר֥
וֹ
to seek
him
HVpp3ms/Sp3ms
4148
9016
מוּסָֽר
׃
discipline
verseEnd
HNcbsa
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.