Ordspråksboken 13:10

Högmod skapar bara strider (tvister, ordstrider, tävlan, gräl),
    men hos dem som tar emot råd (är läraktiga) finner man vishet.
    [De har en ödmjuk inställning, erkänner att de inte vet allt och är villiga att lära sig mer.]


רַק   בְּזָדוֹן   יִתֵּן   מַצָּה   וְאֶת   נוֹעָצִים   חָכְמָה  

Läsriktning från höger till vänster

Hebreisk – interlinjär version BETA

Nedan är en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet pågår att bygga upp lexikon och texten.Läsriktning från höger till vänster


Strongs nr Hebreiska Svenska Engelska Grammatik Kod
7535
9014
רַק
־
except
link
HD
9003
2087
בְּ֭
זָדוֹן

in
arrogance
HR/Ncbsa
5414
יִתֵּ֣ן to give HVqi3ms
4683
מַצָּ֑ה strife HNcfsa
9002
0854
9014
וְ
אֶת
־


and
with
link
HC/R
3289
נ֖וֹעָצִ֣ים to advise HVNrmpa
2451
9016
חָכְמָֽה
׃
wisdom
verseEnd
HNcfsa
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.