Ordspråksboken 11:8

Den rättfärdige räddas från problem,
    syndaren drabbas i stället.


צַדִּיק   מִצָּרָה   נֶחֱלָץ   וַיָּבֹא   רָשָׁע   תַּחְתָּיו  

Läsriktning från höger till vänster

Hebreisk – interlinjär version BETA

Nedan är en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet pågår att bygga upp lexikon och texten.Läsriktning från höger till vänster


Strongs nr Hebreiska Svenska Engelska Grammatik Kod
6662
צַ֭דִּיק righteous HAabsa
9006
6869b
מִ
צָּרָ֣ה

from
distress
HR/Ncfsa
2502a
נֶחֱלָ֑ץ to rescue HVNrmsa
9001
0935
וַ
יָּבֹ֖א

att komma, föra fram
seq
to come (in)
Hc/Vqw3ms
7563
רָשָׁ֣ע wicked HAabsa
8478
9033
9016
תַּחְתָּֽי
ו
׃

underneath
him
verseEnd
HNcmpc/Sp3ms
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.