Avancerad sök

Sökresultat: 4

Kärnbibeln: (1)

Ords 10:7
Den rättfärdiges minne välsignas (lovordas),
medan syndarens namn (rykte) förmultnar bort.

Interlinjär versionBETA: (1)

Ords 10:7
זֵכֶר צַדִּיק לִבְרָכָה וְשֵׁם רְשָׁעִים יִרְקָב
Den rättfärdiges minne välsignas, medan syndarens namn förmultnar bort.

Korsreferenser: (1)

Ords 22:1
[Vers 1 är en prolog till vers 2–5. Här finns en kiastisk struktur där "att bli utvalt" (från det hebreiska verbet bachar – "att välja") hör ihop med det sista ordet gott (hebr. tóv). Centralt finns rikedom, silver och guld. I den hebreiska kulturen var namnet synonymt med personens karaktär, rykte och ställning i samhället, se även Job 30:8; Pred 7:2; Ords 3:13–15; 10:7; 16:16.]
Att välja ett namn [en god karaktär och ett gott rykte, se Pred 7:1]
är bättre [mer eftersträvansvärt] än stor rikedom –
bättre än silver och guld
är [att välja] ljuvlig nåd (oförtjänt kärlek, god favör). ...