Ordspråksboken 10:31

Den rättfärdiges mun [som är i harmoni med Guds ord] bär vishet som frukt,
    men en tunga med förvridet tal huggs ner [som ett fruktlöst, dött, ruttet träd].


פִּי   צַדִּיק   יָנוּב   חָכְמָה   וּלְשׁוֹן   תַּהְפֻּכוֹת   תִּכָּרֵת  

Läsriktning från höger till vänster

Hebreisk – interlinjär version BETA

Nedan är en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet pågår att bygga upp lexikon och texten.Läsriktning från höger till vänster


Strongs nr Hebreiska Svenska Engelska Grammatik Kod
6310
9014
פִּֽי
־
lip
link
HNcbsc
6662
צַ֭דִּיק righteous HAabsa
5107
יָנ֣וּב to bear fruit HVqi3ms
2451
חָכְמָ֑ה wisdom HNcfsa
9002
3956
וּ
לְשׁ֥וֹן

and
tongue
HC/Ncbsc
8419
תַּ֝הְפֻּכ֗וֹת perversity HNcfpa
3772
9016
תִּכָּרֵֽת
׃
to cut
verseEnd
HVNi3fs
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.