Ordspråksboken 1:7

Fruktan (bävan, vördnad, respekt) för Herren (Jahve) är början (begynnelsen; det allra första steget) till kunskap – [bara] dårar föraktar vishet och tillrättavisning (fostran, undervisning).

[Detta är första gången av totalt 14 som ordet fruktan (hebr. jirah) används i Ordspråksboken. Talet 14 (2 x 7) står för dubbel perfektion (Jesus dog den 14:e Nisan, släktleden har 14 led, se Matt 1:17). Här används samma ord för "början/begynnelsen" som i 1 Mos 1:1 (hebr. reshit). Hur en sund och rätt gudsfruktan utgör första steget till vishet utvidgas i kapitel 8-9, se särskilt Ords 9:10.]


יִרְאַת   יְהוָה   רֵאשִׁית   דָּעַת   חָכְמָה   וּמוּסָר   אֱוִילִים   בָּזוּ  

Läsriktning från höger till vänster

Hebreisk – interlinjär version BETA

Nedan är en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet pågår att bygga upp lexikon och texten.Läsriktning från höger till vänster


Strongs nr Hebreiska Svenska Engelska Grammatik Kod
3374
יִרְאַ֣ת fear HNcfsc
3068
יְ֭הוָה YHWH Yahweh HNpt
7225
רֵאשִׁ֣ית first HNcfsc
1847
דָּ֑עַת knowledge HNcfsa
2451
חָכְמָ֥ה wisdom HNcfsa
9002
4148
וּ֝
מוּסָ֗ר

and
discipline
HC/Ncbsa
0191
אֱוִילִ֥ים dåre fool(ish) HAampa
0936
9016
9017
בָּֽזוּ
׃
פ

to despise
verseEnd
para
HVqp3cp
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.