Ordspråksboken 1:5

Men även den som redan är vis kan lyssna och ta till sig mer kunskap.
    En förståndig människa tar till sig goda (moraliska) råd (så han kan styra sitt liv rätt).


יִשְׁמַע   חָכָם   וְיוֹסֶף   לֶקַח   וְנָבוֹן   תַּחְבֻּלוֹת   יִקְנֶה  

Läsriktning från höger till vänster

Hebreisk – interlinjär version BETA

Nedan är en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet pågår att bygga upp lexikon och texten.Läsriktning från höger till vänster


Strongs nr Hebreiska Svenska Engelska Grammatik Kod
8085
יִשְׁמַ֣ע to hear HVqi3ms
2450
חָ֭כָם wise HAabsa
9002
3254
וְ
י֣וֹסֶף

and
to add
HC/Vhu3ms
3948
לֶ֑קַח teaching HNcbsa
9002
0995
וְ֝
נָב֗וֹן

and
to understand
HC/VNrmsa
8458
תַּחְבֻּל֥וֹת counsel HNcfpa
7069
9016
יִקְנֶֽה
׃
to buy
verseEnd
HVqi3ms
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.