Ordspråksboken 1:28

Då kommer de att ropa på mig [visheten personifierad],
    men jag ska inte svara.
Då kommer de att söka mig ihärdigt,
    men utan att hitta mig.


אָז   יִקְרָאֻנְנִי   וְלֹא   אֶעֱנֶה   יְשַׁחֲרֻנְנִי   וְלֹא   יִמְצָאֻנְנִי  

Läsriktning från höger till vänster

Hebreisk – interlinjär version BETA

Nedan är en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet pågår att bygga upp lexikon och texten.Läsriktning från höger till vänster


Strongs nr Hebreiska Svenska Engelska Grammatik Kod
0227a
אָ֣ז vid den tiden, när, från den stund then HD
7121
9030
יִ֭קְרָאֻ
נְנִי
to call
me
HVqi3mp/Sp1bs
9002
3808
וְ
לֹ֣א

and
not
HC/Tn
6030b
אֶֽעֱנֶ֑ה to answer HVqi1cs
7836
9030
יְ֝שַׁחֲרֻ֗
נְנִי
to seek
me
HVpi3mp/Sp1bs
9002
3808
וְ
לֹ֣א

and
not
HC/Tn
4672
9030
9016
יִמְצָאֻֽ
נְנִי
׃

to find
me
verseEnd
HVqi3mp/Sp1bs
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.