Ordspråksboken 1:26

Därför ska jag [visheten personifierad] skratta åt er olycka,
    och håna er när förskräckelse (fruktan) kommer över er,


גַּם   אֲנִי   בְּאֵידְכֶם   אֶשְׂחָק   אֶלְעַג   בְּבֹא   פַחְדְּכֶם  

Läsriktning från höger till vänster

Hebreisk – interlinjär version BETA

Nedan är en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet pågår att bygga upp lexikon och texten.Läsriktning från höger till vänster


Strongs nr Hebreiska Svenska Engelska Grammatik Kod
1571
9014
גַּם
־
also
link
HD
0589
אֲ֭נִי jag I HPp1bs
9003
0343
9026
בְּ
אֵידְ
כֶ֣ם

ofärd, olycka, hemsökelse
in
calamity
your
HR/Ncbsc/Sp2mp
7832
אֶשְׂחָ֑ק to laugh HVqi1cs
3932
אֶ֝לְעַ֗ג to mock HVqi1cs
9003
0935
בְּ
בֹ֣א

att komma, föra fram
in
to come (in)
HR/Vqcc
6343
9026
9016
פַחְדְּ
כֶֽם
׃

dread
your
verseEnd
HNcbsc/Sp2mp
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.