Avancerad sök

Sökresultat: 10

Kärnbibeln: (1)

Neh 6:15
Muren blev färdig på den 25:e dagen i månaden Elul [augusti/september], på [bara] 52 dagar [blev muren färdig]!

Interlinjär versionBETA: (1)

Neh 6:15
וַתִּשְׁלַם הַחוֹמָה בְּעֶשְׂרִים וַחֲמִשָּׁה לֶאֱלוּל לַחֲמִשִּׁים וּשְׁנַיִם יוֹם
och fulllborda [best. form] mur i tjugo och fem till Elol till femtio och två dag [Vers slut] [Vers slut]

Korsreferenser: (8)

Esr Introduktion
[Från början var Esra och Nehemja en bokrulle som kallades Esra bok. Ända fram till år 1448 var det en bok i den hebreiska Bibeln (Tanach), sedan dess är de uppdelade och återfinns som två böcker: Esra och Nehemja. Den inbördes ordningen där Esra kommer före Nehemja är densamma i alla traditioner. I den kristna Bibeln återfinns böckerna bland de historiska böckerna, mitt i GT, efter Krönikeböckerna. I den judiska Bibeln är de däremot placerade näst sist, i den tredje delen som är Skrifterna (Chetuvim). Den sista boken i Skrifterna är Krönikeböckerna som också antas ha skrivits av Esra. De två sista verserna i Krönikeböckerna (2 Krön 36:22–23) är nästan exakt samma som de tre första här i Esra (Esra 1:1–3). Detta talar också för att dessa tre böcker från början var en enhet. Placeringen sist i GT passar rent kronologiskt också bra. Anledningen till att både Esra/Nehemja och Krönikeböckerna delades upp och blev flera böcker beror på att den grekiska översättningen Septuaginta delade upp dem. Den uppdelningen har sedan följt med i den kristna traditionen.
Kronologi – kungar
Följande kungar regerade i det persiska riket:
Kyros 539-530 f.Kr.
Kambyses II 530-522 f.Kr.
Darejavesh (Darius) I 522-486 f.Kr.
Xerxes I 486-465 f.Kr.
Artaxerxes I 465-424 f.Kr.
Darejavesh (Darius) II 423-404 f.Kr.
Artaxerxes II 404-358 f.Kr.
Artaxerxes III 358-337 f.Kr.
Darius III 336-330 f.Kr.
Persiska riket får sitt slut 331 f.Kr. då Alexander den store besegrar Darius III vid slaget i Gaugamela.
Struktur
Esra/Nehemja är en enhet med sju distinkta stycken som hör ihop. Det går att illustrera dem som parallella par eller en stor kiasm.
1a Serubbabel återvänder (Esra 1–2)
1b Serubbabels bedrifter (Esra 3–6)
2a Esra återvänder (Esra 7–8)
2b Esras bedrifter (Esra 9–10)
2a Nehemja återvänder (Neh 1–2)
2b Nehemjas bedrifter (Neh 3:1–7:3)
3 Avslutande reformer och uppräkningar (Neh 7:4–13:31)
A Serubbabels återvändande (Esra 1–2)
B Templet byggs – motstånd (Esra 3–6)
C Esras återvändande (Esra 7–8)
D Folket renas (Esra 9–10)
C Nehemjas återvändande (Neh 1–2)
B Murarna byggs – motstånd (Neh 3:1–7:3)
A Serubbabels återvändande; avslutande reformer (Neh 7:4–13:31)
Det kiastiska mönstret visar utan någon som helst tvekan att Esra/Nehemja är en bok som hör ihop. Den symmetriska strukturen ger också en förklaring till den dubbla listan med namnen på de som återvände i Esra 2 och Neh 7. Strukturen hjälper också till att se de områden och teman som författaren betonar: Överlåtelse och efterföljelse (tre uppbrott beskrivs då folket lämnar sitt bekväma liv i Babylon för att återvända och bygga upp Guds tempel och muren); vikten av personligt engagemang (uppräkningar med specifika individuella namn); bönens och fastans viktiga roll (Esra 9–10 och Neh 4–6); omvändelse och lydnad; varje våg mötte motstånd (den som bygger på Guds verk kommer möta motstånd både utifrån och inifrån).
Berör tidsperioden: 539 – 444 f.Kr.
Skrivet: ca 556-444 f.Kr.
Författare: troligtvis Esra
Relaterade böcker:
Nehemja,
Ester,
Sakarja,
Haggai,
Malaki]
Esr Introduktion
[Från början var Esra och Nehemja en bokrulle som kallades Esra bok. Ända fram till år 1448 var det en bok i den hebreiska Bibeln (Tanach), sedan dess är de uppdelade och återfinns som två böcker: Esra och Nehemja. Den inbördes ordningen där Esra kommer före Nehemja är densamma i alla traditioner. I den kristna Bibeln återfinns böckerna bland de historiska böckerna, mitt i GT, efter Krönikeböckerna. I den judiska Bibeln är de däremot placerade näst sist, i den tredje delen som är Skrifterna (Chetuvim). Den sista boken i Skrifterna är Krönikeböckerna som också antas ha skrivits av Esra. De två sista verserna i Krönikeböckerna (2 Krön 36:22–23) är nästan exakt samma som de tre första här i Esra (Esra 1:1–3). Detta talar också för att dessa tre böcker från början var en enhet. Placeringen sist i GT passar rent kronologiskt också bra. Anledningen till att både Esra/Nehemja och Krönikeböckerna delades upp och blev flera böcker beror på att den grekiska översättningen Septuaginta delade upp dem. Den uppdelningen har sedan följt med i den kristna traditionen.
Kronologi – kungar
Följande kungar regerade i det persiska riket:
Kyros 539-530 f.Kr.
Kambyses II 530-522 f.Kr.
Darejavesh (Darius) I 522-486 f.Kr.
Xerxes I 486-465 f.Kr.
Artaxerxes I 465-424 f.Kr.
Darejavesh (Darius) II 423-404 f.Kr.
Artaxerxes II 404-358 f.Kr.
Artaxerxes III 358-337 f.Kr.
Darius III 336-330 f.Kr.
Persiska riket får sitt slut 331 f.Kr. då Alexander den store besegrar Darius III vid slaget i Gaugamela.
Struktur
Esra/Nehemja är en enhet med sju distinkta stycken som hör ihop. Det går att illustrera dem som parallella par eller en stor kiasm.
1a Serubbabel återvänder (Esra 1–2)
1b Serubbabels bedrifter (Esra 3–6)
2a Esra återvänder (Esra 7–8)
2b Esras bedrifter (Esra 9–10)
2a Nehemja återvänder (Neh 1–2)
2b Nehemjas bedrifter (Neh 3:1–7:3)
3 Avslutande reformer och uppräkningar (Neh 7:4–13:31)
A Serubbabels återvändande (Esra 1–2)
B Templet byggs – motstånd (Esra 3–6)
C Esras återvändande (Esra 7–8)
D Folket renas (Esra 9–10)
C Nehemjas återvändande (Neh 1–2)
B Murarna byggs – motstånd (Neh 3:1–7:3)
A Serubbabels återvändande; avslutande reformer (Neh 7:4–13:31)
Det kiastiska mönstret visar utan någon som helst tvekan att Esra/Nehemja är en bok som hör ihop. Den symmetriska strukturen ger också en förklaring till den dubbla listan med namnen på de som återvände i Esra 2 och Neh 7. Strukturen hjälper också till att se de områden och teman som författaren betonar: Överlåtelse och efterföljelse (tre uppbrott beskrivs då folket lämnar sitt bekväma liv i Babylon för att återvända och bygga upp Guds tempel och muren); vikten av personligt engagemang (uppräkningar med specifika individuella namn); bönens och fastans viktiga roll (Esra 9–10 och Neh 4–6); omvändelse och lydnad; varje våg mötte motstånd (den som bygger på Guds verk kommer möta motstånd både utifrån och inifrån).
Berör tidsperioden: 539 – 444 f.Kr.
Skrivet: ca 556-444 f.Kr.
Författare: troligtvis Esra
Relaterade böcker:
Nehemja,
Ester,
Sakarja,
Haggai,
Malaki]
Esr Introduktion
[Från början var Esra och Nehemja en bokrulle som kallades Esra bok. Ända fram till år 1448 var det en bok i den hebreiska Bibeln (Tanach), sedan dess är de uppdelade och återfinns som två böcker: Esra och Nehemja. Den inbördes ordningen där Esra kommer före Nehemja är densamma i alla traditioner. I den kristna Bibeln återfinns böckerna bland de historiska böckerna, mitt i GT, efter Krönikeböckerna. I den judiska Bibeln är de däremot placerade näst sist, i den tredje delen som är Skrifterna (Chetuvim). Den sista boken i Skrifterna är Krönikeböckerna som också antas ha skrivits av Esra. De två sista verserna i Krönikeböckerna (2 Krön 36:22–23) är nästan exakt samma som de tre första här i Esra (Esra 1:1–3). Detta talar också för att dessa tre böcker från början var en enhet. Placeringen sist i GT passar rent kronologiskt också bra. Anledningen till att både Esra/Nehemja och Krönikeböckerna delades upp och blev flera böcker beror på att den grekiska översättningen Septuaginta delade upp dem. Den uppdelningen har sedan följt med i den kristna traditionen.
Kronologi – kungar
Följande kungar regerade i det persiska riket:
Kyros 539-530 f.Kr.
Kambyses II 530-522 f.Kr.
Darejavesh (Darius) I 522-486 f.Kr.
Xerxes I 486-465 f.Kr.
Artaxerxes I 465-424 f.Kr.
Darejavesh (Darius) II 423-404 f.Kr.
Artaxerxes II 404-358 f.Kr.
Artaxerxes III 358-337 f.Kr.
Darius III 336-330 f.Kr.
Persiska riket får sitt slut 331 f.Kr. då Alexander den store besegrar Darius III vid slaget i Gaugamela.
Struktur
Esra/Nehemja är en enhet med sju distinkta stycken som hör ihop. Det går att illustrera dem som parallella par eller en stor kiasm.
1a Serubbabel återvänder (Esra 1–2)
1b Serubbabels bedrifter (Esra 3–6)
2a Esra återvänder (Esra 7–8)
2b Esras bedrifter (Esra 9–10)
2a Nehemja återvänder (Neh 1–2)
2b Nehemjas bedrifter (Neh 3:1–7:3)
3 Avslutande reformer och uppräkningar (Neh 7:4–13:31)
A Serubbabels återvändande (Esra 1–2)
B Templet byggs – motstånd (Esra 3–6)
C Esras återvändande (Esra 7–8)
D Folket renas (Esra 9–10)
C Nehemjas återvändande (Neh 1–2)
B Murarna byggs – motstånd (Neh 3:1–7:3)
A Serubbabels återvändande; avslutande reformer (Neh 7:4–13:31)
Det kiastiska mönstret visar utan någon som helst tvekan att Esra/Nehemja är en bok som hör ihop. Den symmetriska strukturen ger också en förklaring till den dubbla listan med namnen på de som återvände i Esra 2 och Neh 7. Strukturen hjälper också till att se de områden och teman som författaren betonar: Överlåtelse och efterföljelse (tre uppbrott beskrivs då folket lämnar sitt bekväma liv i Babylon för att återvända och bygga upp Guds tempel och muren); vikten av personligt engagemang (uppräkningar med specifika individuella namn); bönens och fastans viktiga roll (Esra 9–10 och Neh 4–6); omvändelse och lydnad; varje våg mötte motstånd (den som bygger på Guds verk kommer möta motstånd både utifrån och inifrån).
Berör tidsperioden: 539 – 444 f.Kr.
Skrivet: ca 556-444 f.Kr.
Författare: troligtvis Esra
Relaterade böcker:
Nehemja,
Ester,
Sakarja,
Haggai,
Malaki]
Esr Introduktion
[Från början var Esra och Nehemja en bokrulle som kallades Esra bok. Ända fram till år 1448 var det en bok i den hebreiska Bibeln (Tanach), sedan dess är de uppdelade och återfinns som två böcker: Esra och Nehemja. Den inbördes ordningen där Esra kommer före Nehemja är densamma i alla traditioner. I den kristna Bibeln återfinns böckerna bland de historiska böckerna, mitt i GT, efter Krönikeböckerna. I den judiska Bibeln är de däremot placerade näst sist, i den tredje delen som är Skrifterna (Chetuvim). Den sista boken i Skrifterna är Krönikeböckerna som också antas ha skrivits av Esra. De två sista verserna i Krönikeböckerna (2 Krön 36:22–23) är nästan exakt samma som de tre första här i Esra (Esra 1:1–3). Detta talar också för att dessa tre böcker från början var en enhet. Placeringen sist i GT passar rent kronologiskt också bra. Anledningen till att både Esra/Nehemja och Krönikeböckerna delades upp och blev flera böcker beror på att den grekiska översättningen Septuaginta delade upp dem. Den uppdelningen har sedan följt med i den kristna traditionen.
Kronologi – kungar
Följande kungar regerade i det persiska riket:
Kyros 539-530 f.Kr.
Kambyses II 530-522 f.Kr.
Darejavesh (Darius) I 522-486 f.Kr.
Xerxes I 486-465 f.Kr.
Artaxerxes I 465-424 f.Kr.
Darejavesh (Darius) II 423-404 f.Kr.
Artaxerxes II 404-358 f.Kr.
Artaxerxes III 358-337 f.Kr.
Darius III 336-330 f.Kr.
Persiska riket får sitt slut 331 f.Kr. då Alexander den store besegrar Darius III vid slaget i Gaugamela.
Struktur
Esra/Nehemja är en enhet med sju distinkta stycken som hör ihop. Det går att illustrera dem som parallella par eller en stor kiasm.
1a Serubbabel återvänder (Esra 1–2)
1b Serubbabels bedrifter (Esra 3–6)
2a Esra återvänder (Esra 7–8)
2b Esras bedrifter (Esra 9–10)
2a Nehemja återvänder (Neh 1–2)
2b Nehemjas bedrifter (Neh 3:1–7:3)
3 Avslutande reformer och uppräkningar (Neh 7:4–13:31)
A Serubbabels återvändande (Esra 1–2)
B Templet byggs – motstånd (Esra 3–6)
C Esras återvändande (Esra 7–8)
D Folket renas (Esra 9–10)
C Nehemjas återvändande (Neh 1–2)
B Murarna byggs – motstånd (Neh 3:1–7:3)
A Serubbabels återvändande; avslutande reformer (Neh 7:4–13:31)
Det kiastiska mönstret visar utan någon som helst tvekan att Esra/Nehemja är en bok som hör ihop. Den symmetriska strukturen ger också en förklaring till den dubbla listan med namnen på de som återvände i Esra 2 och Neh 7. Strukturen hjälper också till att se de områden och teman som författaren betonar: Överlåtelse och efterföljelse (tre uppbrott beskrivs då folket lämnar sitt bekväma liv i Babylon för att återvända och bygga upp Guds tempel och muren); vikten av personligt engagemang (uppräkningar med specifika individuella namn); bönens och fastans viktiga roll (Esra 9–10 och Neh 4–6); omvändelse och lydnad; varje våg mötte motstånd (den som bygger på Guds verk kommer möta motstånd både utifrån och inifrån).
Berör tidsperioden: 539 – 444 f.Kr.
Skrivet: ca 556-444 f.Kr.
Författare: troligtvis Esra
Relaterade böcker:
Nehemja,
Ester,
Sakarja,
Haggai,
Malaki]
Neh Introduktion
[Esra och Nehemja var ursprungligen en bok med sju distinkta enheter, se inledningen till Esra. Namnet Nehemja betyder "Herrens tröst". Nachum är "tröst" och "Ja" är "Herren". Nehemja levde på 400-talet f. Kr. i Persien där han var munskänk hos kungen. År 445 f.Kr. blev han utnämnd till ståthållare över Jerusalem och fick kungens tillstånd för att åka dit och återuppbygga stadens nedrivna murar. Nehemja är samtida med Esra och troligen även Malaki.
Struktur
1. Nehemja återvänder, kapitel 1-2
2. Murarna byggs upp, kapitel 3-7
3. Serubbabels återvändande och avslutande reformer, kapitel 7-13
Datumangivelser i boken
• Kislev (nov/dec) 446 f.Kr. – Rapport från Jerusalem, kungens 20:e år (Neh 1:1)
• Nisan (mars/april) 445 f.Kr. – Nehemja inför kung Artaxerxes (Neh 2:1)
• sommar 445 f.Kr. – Nehemja inspekterar murarna (Neh 2:11)
• 25 Elul (aug/sept) 445 f.Kr. – Muren är färdig (Neh 6:15)
• 7 Tishri (sept/okt) 445 f.Kr. – Israels folk samlas (Neh 7:73–8:1)
• 15-22 Tishri (sept/okt) 445 f.Kr. – Israels folk firar lövhyddohögtiden (Neh 8:14)
• 24 Tishri (sept/okt) 445 f.Kr. – Fasta och syndabekännelse (Neh 9:1)
• 433 f.Kr. (12 år senare) – Nehemja återvänder till Susa, 32:a året (Neh 5:14; 13:6)
Författare: Nehemja eller Esra
Relaterade böcker:
Esra,
Ester,
Sakarja,
Haggai,
Malaki]
Neh Introduktion
[Esra och Nehemja var ursprungligen en bok med sju distinkta enheter, se inledningen till Esra. Namnet Nehemja betyder "Herrens tröst". Nachum är "tröst" och "Ja" är "Herren". Nehemja levde på 400-talet f. Kr. i Persien där han var munskänk hos kungen. År 445 f.Kr. blev han utnämnd till ståthållare över Jerusalem och fick kungens tillstånd för att åka dit och återuppbygga stadens nedrivna murar. Nehemja är samtida med Esra och troligen även Malaki.
Struktur
1. Nehemja återvänder, kapitel 1-2
2. Murarna byggs upp, kapitel 3-7
3. Serubbabels återvändande och avslutande reformer, kapitel 7-13
Datumangivelser i boken
• Kislev (nov/dec) 446 f.Kr. – Rapport från Jerusalem, kungens 20:e år (Neh 1:1)
• Nisan (mars/april) 445 f.Kr. – Nehemja inför kung Artaxerxes (Neh 2:1)
• sommar 445 f.Kr. – Nehemja inspekterar murarna (Neh 2:11)
• 25 Elul (aug/sept) 445 f.Kr. – Muren är färdig (Neh 6:15)
• 7 Tishri (sept/okt) 445 f.Kr. – Israels folk samlas (Neh 7:73–8:1)
• 15-22 Tishri (sept/okt) 445 f.Kr. – Israels folk firar lövhyddohögtiden (Neh 8:14)
• 24 Tishri (sept/okt) 445 f.Kr. – Fasta och syndabekännelse (Neh 9:1)
• 433 f.Kr. (12 år senare) – Nehemja återvänder till Susa, 32:a året (Neh 5:14; 13:6)
Författare: Nehemja eller Esra
Relaterade böcker:
Esra,
Ester,
Sakarja,
Haggai,
Malaki]
Neh 5:1
[Kapitel 5 är det centrala kapitlet i Neh 3:1–7:3]
Sedan uppstod ett stort rop (en klagan, upprörd protest, "ett muller") bland folket och deras hustrur mot deras bröder judarna. [Ordet för rop är samma som används om israeliternas klagan under egyptiernas slavok, se 2 Mos 3:7.]
Neh 5:1
[Kapitel 5 är det centrala kapitlet i Neh 3:1–7:3]
Sedan uppstod ett stort rop (en klagan, upprörd protest, "ett muller") bland folket och deras hustrur mot deras bröder judarna. [Ordet för rop är samma som används om israeliternas klagan under egyptiernas slavok, se 2 Mos 3:7.]