Matteusevangeliet 9:6

Men för att ni ska veta vilken makt (auktoritet) Människosonen har här på jorden att förlåta synder" – så sade han sedan till den lame – "Stå upp, ta din bår (bädd) och gå hem!"

[Mitt i svaret till de skriftlärda riktar sig Jesus till den lame i stället, och meningen avslutas inte i ord, utan genom handling!]


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

ἵνα   δὲ   εἰδῆτε   ὅτι   ἐξουσίαν   ἔχει   ὁ   υἱὸς   τοῦ   ἀνθρώπου   ἐπὶ   τῆς   γῆς   ἀφιέναι   ἁμαρτίας,   τότε   λέγει   τῷ   παραλυτικῷ·   ἐγερθεὶς   ἆρόν   σου   τὴν   κλίνην   καὶ   ὕπαγε   εἰς   τὸν   οἶκόν   σου.  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G2443 ἵνα för att, till So that CONJ
G1161 δὲ men, och, nu, sedan, också, än, ja, så, dessutom, ändå, för, även however CONJ
G1492 εἰδῆτε du kanske visste you may have known V-RAS-2P
G3754 ὅτι att, eftersom that CONJ
G1849 ἐξουσίαν makt, auktoritet authority N-ASF
G2192 ἔχει ha, vara, behöva has V-PAI-3S
G3588 denna, denne the T-NSM
G5207 υἱὸς son, ättling Son N-NSM
G3588 τοῦ denna, denne T-GSM
G0444 ἀνθρώπου människa of Man N-GSM
G1909 ἐπὶ på, i, till on PREP
G3588 τῆς denna, denne the T-GSF
G1093 γῆς jorden, land, marken, trakten earth N-GSF
G0863 ἀφιέναι lämna, förlåta, tillåt, försaka to forgive V-PAN
G0266 ἁμαρτίας, syndig handling, synd sins... N-APF
G5119 τότε då, vid den tiden Then ADV
G3004 λέγει sa, säga, tala, kalla He says V-PAI-3S
G3588 τῷ denna, denne to the T-DSM
G3885 παραλυτικῷ· förlamad paralytic, A-DSM
G1453 ἐγερθεὶς vakna, stå upp, väcka upp, uppväcka Having arisen, V-APP-NSM
G0142 ἆρόν ta upp, lyfta upp, lägga bort, skaffa undan do take up V-AAM-2S
G4771 σου du, ni, er your P-2GS
G3588 τὴν denna, denne T-ASF
G2825 κλίνην säng mat, N-ASF
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G5217 ὕπαγε do go V-PAM-2S
G1519 εἰς in i, till, för, i, på, mot to PREP
G3588 τὸν denna, denne the T-ASM
G3624 οἶκόν hem, hus, familj house N-ASM
G4771 σου. du, ni, er of you. P-2GS
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.