Matteus 9:5

Vilket är lättast att säga: 'Dina synder är förlåtna', eller: 'Stå upp och gå?'


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

τί   γάρ   ἐστιν   εὐκοπώτερον·   εἰπεῖν·   ἀφίενταί   σου   αἱ   ἁμαρτίαι,   ἢ   εἰπεῖν·   ἔγειρε   καὶ   περιπάτει;  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Vill du vara med och hjäpa till hör gärna av dig.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G5101 τί vad, vilken, vem Which I-NSN
G1063 γάρ för for CONJ
G1510 ἐστιν är is V-PAI-3S
G2123 εὐκοπώτερον· lättare easier, A-NSN-C
G2036 εἰπεῖν· säga, tala, bud to say, V-2AAN
G0863 ἀφίενταί Är förlåtna Are forgiven V-PPI-3P
G4771 σου du, ni, er of you P-2GS
G3588 αἱ denna, denne the T-NPF
G0266 ἁμαρτίαι, syndig handling, synd sins, N-NPF
G2228 eller, än, antingen, annars, inte heller or CONJ
G2036 εἰπεῖν· säga, tala, bud to say. V-2AAN
G1453 ἔγειρε vakna, stå upp, väcka upp, uppväcka do arise V-PAM-2S
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G4043 περιπάτει; do walk? V-PAM-2S
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.