Matteusevangeliet 9:4

Jesus såg (visste) vad de tänkte och sade: "Varför bär ni onda tankar i era hjärtan?


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

καὶ   ἰδὼν   ὁ   Ἰησοῦς   τὰς   ἐνθυμήσεις   αὐτῶν   εἶπεν·   ἱνατί   ὑμεῖς   ἐνθυμεῖσθε   πονηρὰ   ἐν   ταῖς   καρδίαις   ὑμῶν;  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också And CONJ
G1492 ἰδὼν veta, känna till, förstå, se, skåda, titta knowing V-2AAP-NSM
G3588 denna, denne T-NSM
G2424 Ἰησοῦς Jesus Jesus N-NSM-P
G3588 τὰς denna, denne the T-APF
G1761 ἐνθυμήσεις tankar, fantasi thoughts N-APF
G0846 αὐτῶν honom, dem, henne, den, det of them, P-GPM
G2036 εἶπεν· säga, tala, bud He said, V-2AAI-3S
G2443 + G5101 ἱνατί so why CONJ +I-NSN
G4771 ὑμεῖς du, ni, er you P-2NP
G1760 ἐνθυμεῖσθε tror think V-PNI-2P
G4190 πονηρὰ ondskefull evil A-APN
G1722 ἐν i, genom, av, med, bland, på, vid, på, på sig in PREP
G3588 ταῖς denna, denne the T-DPF
G2588 καρδίαις hjärta, brustet hjärta hearts N-DPF
G4771 ὑμῶν; du, ni, er of you? P-2GP
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.