Matteusevangeliet 8:8

Den romerska officeren svarade: "Herre, jag är inte värdig att du kommer under mitt tak, men säg bara ett ord, så blir min tjänare frisk (helt fri, återställd).


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

καὶ   ἀποκριθεὶς   ὁ   ἑκατόνταρχος   ἔφη·   κύριε,   οὐκ   εἰμὶ   ἱκανὸς   ἵνα   μου   ὑπὸ   τὴν   στέγην   εἰσέλθῃς,   ἀλλὰ   μόνον   εἰπὲ   λόγῳ,   καὶ   ἰαθήσεται   ὁ   παῖς   μου.  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också And CONJ
G0611 ἀποκριθεὶς svara answering V-AOP-NSM
G3588 -, denna, denne the T-NSM
G1543 ἑκατόνταρχος officer centurion N-NSM
G5346 ἔφη· säga was saying, V-IAI-3S
G2962 κύριε, Herren, herre Lord, N-VSM
G3756 οὐκ inte not PRT-N
G1510 εἰμὶ är I am V-PAI-1S
G2425 ἱκανὸς många, mycket, värdig, lång worthy A-NSM
G2443 ἵνα för att, till that CONJ
G1473 μου jag, mig, min, mitt of me P-1GS
G5259 ὑπὸ av under PREP
G3588 τὴν -, denna, denne the T-ASF
G4721 στέγην tak roof N-ASF
G1525 εἰσέλθῃς, komma You may come; V-2AAS-2S
G0235 ἀλλὰ men but CONJ
G3441 μόνον endast, ensam only A-ASN
G2036 εἰπὲ säga, tala, bud do speak V-2AAM-2S
G3056 λόγῳ, ord, tal a word, N-DSM
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G2390 ἰαθήσεται hela, bli botad will be healed V-FPI-3S
G3588 -, denna, denne the T-NSM
G3816 παῖς tjänare, pojke, flicka servant N-NSM
G1473 μου. jag, mig, min, mitt of me. P-1GS
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.