Matteusevangeliet 8:6

"Herre, min tjänare ligger förlamad hemma i huset och har enorma (olidliga) smärtor."


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

καὶ   λέγων·   κύριε,   ὁ   παῖς   μου   βέβληται   ἐν   τῇ   οἰκίᾳ   παραλυτικὸς   δεινῶς   βασανιζόμενος.  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G3004 λέγων· ordspråk, saying, V-PAP-NSM
G2962 κύριε, Herren, herre Lord, N-VSM
G3588 denna, denne the T-NSM
G3816 παῖς tjänare, pojke, flicka servant N-NSM
G1473 μου jag, mig, min, mitt of me P-1GS
G0906 βέβληται har lagts has been laid V-RPI-3S
G1722 ἐν i, genom, av, med, bland, på, vid, på, på sig in PREP
G3588 τῇ denna, denne the T-DSF
G3614 οἰκίᾳ hus, hem, hushåll, från huset house, N-DSF
G3885 παραλυτικὸς förlamad paralyzed, A-NSM
G1171 δεινῶς svåra, häftiga grievously ADV
G0928 βασανιζόμενος. plågas. being tormented. V-PPP-NSM
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.