Matteusevangeliet 8:10

När Jesus hörde detta förundrades han (Jesus blir förvånad och överraskad) och sade till dem som följde honom: "Jag säger er sanningen (sannerligen, amen), jag har inte sett en sådan stor tro i hela Israel.


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

Ἀκούσας   δὲ   ὁ   Ἰησοῦς   ἐθαύμασεν   καὶ   εἶπεν   τοῖς   ἀκολουθοῦσιν·   ἀμὴν   λέγω   ὑμῖν·   ὑμῖν·   οὐδενὶ   τοσαύτην   πίστιν   ἐν   τῷ   Ἰσραὴλ   εὗρον.  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G0191 Ἀκούσας höra, lyssna Having heard V-AAP-NSM
G1161 δὲ men, och, nu, sedan, också, än, ja, så, dessutom, ändå, för, även now, CONJ
G3588 -, denna, denne T-NSM
G2424 Ἰησοῦς Jesus Jesus N-NSM-P
G2296 ἐθαύμασεν förundras, marveled, V-AAI-3S
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G2036 εἶπεν säga, tala, bud said V-2AAI-3S
G3588 τοῖς -, denna, denne to those T-DPM
G0190 ἀκολουθοῦσιν· följa following, V-PAP-DPM
G0281 ἀμὴν amen Amen INJ-HEB
G3004 λέγω sa, säga, tala, kalla I say V-PAI-1S
G4771 ὑμῖν· du, ni, er to you, P-2DP
G4771 ὑμῖν· du, ni, er to you, P-2DP
G3762 οὐδενὶ ingen, inget no one A-DSM-N
G5118 τοσαύτην så stor so great D-ASF
G4102 πίστιν tro, tillit faith N-ASF
G1722 ἐν i, genom, av, med, bland, på, vid, på, på sig in PREP
G3588 τῷ -, denna, denne T-DSM
G2474 Ἰσραὴλ Israel Israel N-DSM-L
G2147 εὗρον. finna, befinnas vara have I found. V-2AAI-1S
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.