Matteus 7:18

Ett friskt träd kan inte bära dålig frukt, inte heller kan ett sjukt träd bära god frukt.


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

οὐ   δύναται   δένδρον   ἀγαθὸν   καρποὺς   πονηροὺς   ποιεῖν   οὐδὲ   δένδρον   σαπρὸν   καρποὺς   καλοὺς   ποιεῖν.  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Vill du vara med och hjäpa till hör gärna av dig.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G3756 οὐ inte Not PRT-N
G1410 δύναται är tillgänglig is able V-PNI-3S
G1186 δένδρον träd a tree N-NSN
G0018 ἀγαθὸν god, glädjefylld good, A-NSN
G2590 καρποὺς frukt fruits N-APM
G4190 πονηροὺς ondskefull bad A-APM
G4160 ποιεῖν göra to produce; V-PAN
G3761 οὐδὲ inte heller nor CONJ-N
G1186 δένδρον träd a tree N-NSN
G4550 σαπρὸν korrupt, sjukt, ruttet bad, A-NSN
G2590 καρποὺς frukt fruits N-APM
G2570 καλοὺς god, gott, bättre, rätt, fina good A-APM
G4160 ποιεῖν. göra to produce. V-PAN
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.