Matteus 7:14

För trång är den port
    och smal (hoppressad) [av det tryck som självförsakelse innebär, se Apg 14:22]
    den väg som leder till livet [Guds rika och eviga liv],
och det är få som finner den (söker och upptäcker den)."[Det krävs ingen ansträngning för att leva på världens sätt, men fostran och träning för att gå på Guds väg, se 2 Mos 18:20; 5 Mos 30:16; Ords 22:6; Ps 1:1‑2, 6; 2 Tim 3:10.]


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

τί   στενὴ   ἡ   πύλη   καὶ   τεθλιμμένη   ἡ   ὁδὸς   ἡ   ἀπάγουσα   εἰς   τὴν   ζωήν,   καὶ   ὀλίγοι   εἰσὶν   οἱ   εὑρίσκοντες   αὐτήν.¶  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Vill du vara med och hjäpa till hör gärna av dig.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G5101 τί vad, vilken, vem Which? I-NSN
G4728 στενὴ trång small [is] A-NSF
G3588 denna, denne the T-NSF
G4439 πύλη port gate N-NSF
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G2346 τεθλιμμένη komprimerad compressed V-RPP-NSF
G3588 denna, denne the T-NSF
G3598 ὁδὸς väg, vid väg, resa way N-NSF
G3588 denna, denne which T-NSF
G0520 ἀπάγουσα leder is leading V-PAP-NSF
G1519 εἰς in i, till, för, i, på, mot to PREP
G3588 τὴν denna, denne T-ASF
G2222 ζωήν, liv, livstid life, N-ASF
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G3641 ὀλίγοι få, lite, liten, i det lilla, nästan, en stund few A-NPM
G1510 εἰσὶν är are V-PAI-3P
G3588 οἱ denna, denne those T-NPM
G2147 εὑρίσκοντες fynd finding V-PAP-NPM
G0846 αὐτήν.¶ honom, dem, henne, den, det it. P-ASF
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.