Matteus 6:7

Men när ni ber ska ni inte rabbla tomma ord (upprepa innehållslösa ord) som hedningarna gör, för de tror (tänker, anser, antar) att de på grund av sin mångordighet (sitt ordflöde och myckna prat) ska bli bönhörda.


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

προσευχόμενοι   δὲ   μὴ   βατταλογήσητε   ὥσπερ   οἱ   ἐθνικοί·   δοκοῦσιν   γὰρ   ὅτι   ἐν   τῇ   πολυλογίᾳ   αὐτῶν   εἰσακουσθήσονται.  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Vill du vara med och hjäpa till hör gärna av dig.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G4336 προσευχόμενοι Bön Praying V-PNP-NPM
G1161 δὲ men, och, nu, sedan, också, än, ja, så, dessutom, ändå, för, även now CONJ
G3361 μὴ inte, nej, det inte, förbjude, varken, utan, ingen not PRT-N
G0945 βατταλογήσητε rabbla tomma ord, hopa tomma ord may use vain repetitions, V-AAS-2P
G5618 ὥσπερ på samma sätt som like CONJ
G3588 οἱ denna, denne the T-NPM
G1482 ἐθνικοί· hedning pagans, A-NPM
G1380 δοκοῦσιν tro, mena, verka bra, mena sig they think V-PAI-3P
G1063 γὰρ för for CONJ
G3754 ὅτι att, eftersom that CONJ
G1722 ἐν i, genom, av, med, bland, på, vid, på, på sig in PREP
G3588 τῇ denna, denne the T-DSF
G4180 πολυλογίᾳ mångordighet many words N-DSF
G0846 αὐτῶν honom, dem, henne, den, det of them P-GPM
G1522 εἰσακουσθήσονται. bli hörd, bli lyssnad på they will be heard. V-FPI-3P
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.