Matteusevangeliet 6:21

[Nu vänder Jesus sig direkt till var och en:]
För där din skatt [det du värderar högst] är, där kommer också ditt hjärta att vara.

[Det var vanligt att man byggde förrådsbyggnader för att magasinera ägodelar som utgjorde investeringar inför framtiden. Ofta bestod dessa av dyrbara kläder (som mal förstörde) och konstföremål i metall (som rostade). I grekiskan är det en ordlek i vers 19‑20 – verbet för att samla, thesaurizo, delar samma rot som substantivet för skatt/skatter, thesauros. På svenska skulle detta kunna åskådliggöras så här: "Samla er inte samlingar här på jorden, utan samla er samlingar i himlen."]


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

ὅπου   γάρ   ἐστιν   ὁ   θησαυρός   σου,   ἐκεῖ   ἔσται   καὶ   ἡ   καρδία   σου.¶  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Vill du vara med och hjäpa till hör gärna av dig.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G3699 ὅπου där, dit, varhelst, Where CONJ
G1063 γάρ för for CONJ
G1510 ἐστιν är is V-PAI-3S
G3588 denna, denne the T-NSM
G2344 θησαυρός skatter treasure N-NSM
G4771 σου, du, ni, er of you [one] P-2GS
G1563 ἐκεῖ där, dit there ADV
G1510 ἔσται är will be V-FDI-3S
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också also CONJ
G3588 denna, denne the T-NSF
G2588 καρδία hjärta, brustet hjärta heart N-NSF
G4771 σου.¶ du, ni, er of you [one] P-2GS
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.