Matteus 5:47

Om ni bara hälsar på era bröder (med respekt och vördnad), vad är det som är speciellt med det?
    Gör inte hedningar likadant?


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

καὶ   ἐὰν   ἀσπάσησθε   τοὺς   ἀδελφοὺς   ὑμῶν   μόνον,   τί   περισσὸν   ποιεῖτε;   οὐχὶ   καὶ   οἱ   ἐθνικοὶ   ἐθνικοὶ   αὐτὸ   ποιοῦσιν;  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Vill du vara med och hjäpa till hör gärna av dig.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också And CONJ
G1437 ἐὰν om, ifall if COND
G0782 ἀσπάσησθε hälsa you shall greet V-ADS-2P
G3588 τοὺς denna, denne the T-APM
G0080 ἀδελφοὺς bror, pl. bröder/syskon brothers N-APM
G4771 ὑμῶν du, ni, er of you P-2GP
G3441 μόνον, endast, ensam only, A-ASN
G5101 τί vad, vilken, vem what I-ASN
G4053 περισσὸν utöver, mer än extraordinary A-ASN
G4160 ποιεῖτε; göra do you? V-PAI-2P
G3780 οὐχὶ inte, nej Do not PRT-N
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också also CONJ
G3588 οἱ denna, denne the T-NPM
G1482 ἐθνικοὶ hedning Gentiles A-NPM
G1482 ἐθνικοὶ hedning Gentiles A-NPM
G0846 αὐτὸ honom, dem, henne, den, det same P-ASN
G4160 ποιοῦσιν; göra do? V-PAI-3P
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.