Matteus 5:44

Jag säger er [och fullkomnar betydelsen]: Älska era fiender [visa alltid dem som är öppet fientliga osjälvisk och utgivande kärlek] och be för dem som förföljer er. [Ords 25:21; Luk 6:27; Rom 12:14, 20]


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

ἐγὼ   δὲ   λέγω   ὑμῖν·   ἀγαπᾶτε   τοὺς   ἐχθροὺς   ὑμῶν   εὐλογεῖτε   τοὺς   καταρωμένους   ὑμᾶς   καλῶς   ποιεῖτε   τοὺς   μισοῦντας   ὑμᾶς   καὶ   προσεύχεσθε   ὑπὲρ   τῶν   ἐπηρεαζόντων   ὑμᾶς   καὶ   διωκόντων   ὑμᾶς,  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Vill du vara med och hjäpa till hör gärna av dig.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G1473 ἐγὼ jag, mig, min, mitt I P-1NS
G1161 δὲ men, och, nu, sedan, också, än, ja, så, dessutom, ändå, för, även however CONJ
G3004 λέγω sa, säga, tala, kalla say V-PAI-1S
G4771 ὑμῖν· du, ni, er to you, P-2DP
G0025 ἀγαπᾶτε älska do love V-PAM-2P
G3588 τοὺς denna, denne the T-APM
G2190 ἐχθροὺς fiende enemies N-APM
G4771 ὑμῶν du, ni, er of you, P-2GP
G2127 εὐλογεῖτε välsigna, prisa do bless V-PAM-2P
G3588 τοὺς denna, denne those T-APM
G2672 καταρωμένους förbannelse cursing V-PNP-APM
G4771 ὑμᾶς du, ni, er you P-2AP
G2573 καλῶς gott, god, skickligt well ADV
G4160 ποιεῖτε göra do V-PAM-2P
G3588 τοὺς denna, denne to those T-APM
G3404 μισοῦντας hata hating V-PAP-APM
G4771 ὑμᾶς du, ni, er you P-2AP
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G4336 προσεύχεσθε ber do pray V-PNM-2P
G5228 ὑπὲρ för for PREP
G3588 τῶν denna, denne those T-GPM
G1908 ἐπηρεαζόντων misshandla mistreating V-PAP-GPM
G4771 ὑμᾶς du, ni, er you P-2AP
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G1377 διωκόντων förföljande persecuting V-PAP-GPM
G4771 ὑμᾶς, du, ni, er you, P-2AP
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.