Matteus 5:38

"Ni har hört det sägas [hört fariséernas utläggning av budet i 2 Mos 21:23‑27]: 'Öga för öga, tand för tand.'

[Denna lag gällde ursprungligen ägodelar och reglerade domstolens straff så det inte överträffade brottet. Fariséerna missbrukade denna passage för att rättfärdiga personlig hämnd utan juridisk prövning.]


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

Ἠκούσατε   ὅτι   ἐρρέθη·   ὀφθαλμὸν   ἀντὶ   ὀφθαλμοῦ   καὶ   ὀδόντα   ἀντὶ   ὀδόντος.  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Vill du vara med och hjäpa till hör gärna av dig.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G0191 Ἠκούσατε höra, lyssna You have heard V-AAI-2P
G3754 ὅτι att, eftersom that CONJ
G2036 ἐρρέθη· säga, tala, bud it was said, V-API-3S
G3788 ὀφθαλμὸν öga, syn Eye N-ASM
G0473 ἀντὶ i stället för, motsats till for PREP
G3788 ὀφθαλμοῦ öga, syn eye, N-GSM
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G3599 ὀδόντα tand tooth N-ASM
G0473 ἀντὶ i stället för, motsats till for PREP
G3599 ὀδόντος. tand tooth.’ N-GSM
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.