Matteusevangeliet 5:37

Låt ert ja vara ett ja och ert nej ett nej! Allt utöver detta är av ondo (kommer från den onde)."

[Fariséerna hade utvecklat avancerade system för att skydda sin integritet när man gav religiösa löften. I stället för att lova något inför Guds namn, svor man en ed inför jorden, Jerusalem osv. På så sätt hade man rent tekniskt inte svurit vid Guds namn och kunde därför, trodde man, bryta sitt löfte utan att bryta mot Guds bud.]


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

ἔστω   δὲ   ὁ   λόγος   ὑμῶν   ναὶ   ναί,   οὒ   οὔ·   τὸ   δὲ   περισσὸν   τούτων   ἐκ   τοῦ   πονηροῦ   ἐστιν.¶  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G1510 ἔστω är should be V-PAM-3S
G1161 δὲ men, och, nu, sedan, också, än, ja, så, dessutom, ändå, för, även however CONJ
G3588 denna, denne the T-NSM
G3056 λόγος ord, tal statement N-NSM
G4771 ὑμῶν du, ni, er of you, P-2GP
G3483 ναὶ ja, jo Yes, PRT
G3483 ναί, ja, jo Yes, PRT
G3756 οὒ inte [and] ‘No, PRT-N
G3756 οὔ· inte ‘No, PRT-N
G3588 τὸ denna, denne The T-NSN
G1161 δὲ men, och, nu, sedan, också, än, ja, så, dessutom, ändå, för, även however CONJ
G4053 περισσὸν utöver, mer än more A-NSN
G3778 τούτων detta, denne, han, det samma, denne man, hon, de than these, D-GPN
G1537 ἐκ av, från, ut ur, med, på from PREP
G3588 τοῦ denna, denne T-GSM
G4190 πονηροῦ ondskefull evil A-GSM
G1510 ἐστιν.¶ är comes. V-PAI-3S
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.