Matteus 5:36

Ge inte heller en ed vid ditt huvud, för du kan inte göra ett enda hår vitt eller svart.


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

μήτε   ἐν   τῇ   κεφαλῇ   σου   ὀμόσῃς   ὅτι   οὐ   δύνασαι   μίαν   τρίχα   λευκὴν   ποιῆσαι   ἢ   μέλαιναν.  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Vill du vara med och hjäpa till hör gärna av dig.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G3383 μήτε varken, eller Neither CONJ-N
G1722 ἐν i, genom, av, med, bland, på, vid, på, på sig by PREP
G3588 τῇ denna, denne the T-DSF
G2776 κεφαλῇ huvud head N-DSF
G4771 σου du, ni, er of you P-2GS
G3660 ὀμόσῃς svär, avlägga en ed may you swear, V-AAS-2S
G3754 ὅτι att, eftersom because CONJ
G3756 οὐ inte not PRT-N
G1410 δύνασαι du kan you are able V-PNI-2S
G1520 μίαν en one A-ASF
G2359 τρίχα hår hair N-ASF
G3022 λευκὴν vita, vitt white A-ASF
G4160 ποιῆσαι göra to make, V-AAN
G2228 eller, än, antingen, annars, inte heller or CONJ
G3189 μέλαιναν. svart black. A-ASF
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.