Matteusevangeliet 5:35

inte vid jorden, för den är hans fotpall; inte vid Jerusalem, för det är den stora Konungens stad.


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

μήτε   ἐν   τῇ   γῇ   ὅτι   ὑποπόδιόν   ἐστιν   τῶν   ποδῶν   αὐτοῦ,   μήτε   εἰς   Ἱεροσόλυμα   ὅτι   πόλις   ἐστὶν   τοῦ   μεγάλου   βασιλέως,  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G3383 μήτε varken, eller nor CONJ-N
G1722 ἐν i, genom, av, med, bland, på, vid, på, på sig by PREP
G3588 τῇ denna, denne the T-DSF
G1093 γῇ jorden, land, marken, trakten earth, N-DSF
G3754 ὅτι att, eftersom because CONJ
G5286 ὑποπόδιόν fotpall [the] footstool N-NSN
G1510 ἐστιν är it is V-PAI-3S
G3588 τῶν denna, denne of the T-GPM
G4228 ποδῶν fot, fotpall feet N-GPM
G0846 αὐτοῦ, honom, dem, henne, den, det of Him; P-GSM
G3383 μήτε varken, eller nor CONJ-N
G1519 εἰς in i, till, för, i, på, mot by PREP
G2414 Ἱεροσόλυμα Jerusalem Jerusalem, N-APN-L
G3754 ὅτι att, eftersom because CONJ
G4172 πόλις stad [the] city N-NSF
G1510 ἐστὶν är it is V-PAI-3S
G3588 τοῦ denna, denne of the T-GSM
G3173 μεγάλου stor great A-GSM
G0935 βασιλέως, Kung, judarnas kung, Israels kung King. N-GSM
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.