Matteusevangeliet 2:9

Efter att ha lyssnat på kungen begav de sig i väg. Stjärnan som de sett gå upp (i öst) visade sig på nytt och den gick före dem, tills den stannade över den plats där barnet var.


Den grekiska texten BETA

Nestle-Aland (NA)

Οἱ   δὲ   ἀκούσαντες   τοῦ   βασιλέως   ἐπορεύθησαν.   καὶ   ἰδοὺ   ὁ   ἀστὴρ   ὃν   εἶδον   ἐν   τῇ   ἀνατολῇ   προῆγεν   αὐτοὺς   ἕως   ἐλθὼν   ἐστάθη   ἐπάνω   οὗ   ἦν   τὸ   παιδίον.  

Textus Receptus (TR)

Οἱ   δὲ   ἀκούσαντες   τοῦ   βασιλέως   ἐπορεύθησαν.   καὶ   ἰδοὺ   ὁ   ἀστὴρ   ὃν   εἶδον   ἐν   τῇ   ἀνατολῇ   προῆγεν   αὐτοὺς   ἕως   ἐλθὼν   ἐστάθη   ἐπάνω   οὗ   ἦν   τὸ   παιδίον.  

Grundtextkommentarer

TR har 24 ord, NA har 25 (+1).Interlinjär – horisontal

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Interlinjär – tabell

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G3588 Οἱ (ho, he)
denna, denne
Best. Art. Bestämd artikel
Nominativ Plur. Nominativ Plural Maskulin
T-NPM
G1161 δὲ (de)
men, och, nu, sedan, också, än, ja,... And
Konjunktion Konjunktion
CONJ
G0191 ἀκούσαντες (akouo)
höra, lyssna having heard
VERB Verb
Aorist Aktiv Particip Aorist Aktiv Particip
Nominativ Plur. Nominativ Plural Maskulin
V-AAP-NPM
G3588 τοῦ (ho, he)
denna, denne the
Best. Art. Bestämd artikel
Genitiv Sing. Genitiv Singular Maskulin
T-GSM
G0935 βασιλέως (basileus)
Kung, judarnas kung, Israels kung king,
Substantiv Substantiv
Genitiv Sing. Genitiv Singular Maskulin
N-GSM
G4198 ἐπορεύθησαν. (poreuomai)
gå, bege sig they went away;
VERB Verb
Aorist Passiv dep. Indikativ Aorist Passiv deponent Indikativ
Plur. tredje person Plural
V-AOI-3P
G2532 καὶ (kai)
och, också, även, både, sedan, ocks... and
Konjunktion Konjunktion
CONJ
G2400 ἰδοὺ (idou)
se behold,
Interjektion Interjektion
INJ
G3588 (ho, he)
denna, denne the
Best. Art. Bestämd artikel
Nominativ Sing. Nominativ Singular Maskulin
T-NSM
G0792 ἀστὴρ (aster)
stjärna star
Substantiv Substantiv
Nominativ Sing. Nominativ Singular Maskulin
N-NSM
G3739 ὃν (hos, he, ho)
vem which
Relativt pron. Relativt Pronomen
Ackusativ Sing. Ackusativ Singular Maskulin
R-ASM
G1492 εἶδον (eido, oida)
veta, känna till, förstå, se, skåda... they saw
VERB Verb
2:a Aorist Aktiv Indikativ Andra Aorist Aktiv Indikativ
Plur. tredje person Plural
V-2AAI-3P
G1722 ἐν (en)
i, genom, av, med, bland, på, vid, ... in
Preposition Preposition
PREP
G3588 τῇ (ho, he)
denna, denne the
Best. Art. Bestämd artikel
Dativ Sing. Dativ Singular Feminin
T-DSF
G0395 ἀνατολῇ (anatole)
öst, stället där solen går upp east
Substantiv Substantiv
Dativ Sing. Dativ Singular Feminin
N-DSF
G4254 προῆγεν (proago)
gå före was going before
VERB Verb
Imperfekt Aktiv Indikativ Imperfekt Aktiv Indikativ
Sing. tredje person Singular
V-IAI-3S
G0846 αὐτοὺς (autos)
honom, dem, henne, den, det them
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
Ackusativ Plur. Ackusativ Plural Maskulin
P-APM
G2193 ἕως (heos)
till, förrän, until
Konjunktion Konjunktion
CONJ
G2064 ἐλθὼν (erchomai)
anlända, komma, gå having arrived,
VERB Verb
2:a Aorist Aktiv Particip Andra Aorist Aktiv Particip
Nominativ Sing. Nominativ Singular Maskulin
V-2AAP-NSM
G2476 ἐστάθη (histemi)
stå, ställa, bli avgjort, stå still... it was stood
VERB Verb
Aorist Passiv Indikativ Aorist Passiv Indikativ
Sing. tredje person Singular
V-API-3S
G1883 ἐπάνω (epano)
över, på, ovanpå, ovanför, därpå, m... over
Preposition Preposition
PREP
G3757 οὗ (hou)
där, vart where
Adverb Adverb
ADV
G1510 ἦν (eimi)
är was
VERB Verb
Imperfekt Aktiv Indikativ Imperfekt Aktiv Indikativ
Sing. tredje person Singular
V-IAI-3S
G3588 τὸ (ho, he)
denna, denne the
Best. Art. Bestämd artikel
Nominativ Sing. Neutral Nominativ Singular Neutral
T-NSN
G3813 παιδίον. (paidion)
litet barn, ett barn i koltåldern, Child.
Substantiv Substantiv
Nominativ Sing. Neutral Nominativ Singular Neutral
N-NSN

Färgen på orden markerar hur ovanlig användningen är, ju rödare desto ovanligare.

Färgskala:  
1-5
|6-10
|11-50
|51-100
|101-500
|501-1000
|1000+

  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 Flera svenska översättningar – (NUB, 1917, SFB95, SFB15, SVL)
 nuBibeln – av Biblica, Internationella Bibelsällskapet (samma organisation som också står bakom engelska NIV)
 Svenska Folkbibeln 2015 – reviderad från Svenska Folkbibeln 98 och grundtexten
 Nya Levande Bibeln – parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..
 Bibel2000 – av Bibelkommissionen, en statlig utredning som tillsattes 1972 där NT blev klart 1981 och GT år 2000
 Bibel2000 (gamla hemsidan)
 Svenskbibel – översättning av Ragnar Blomfelt
 Waldenströms översättning – Paul Petter Waldenströms översättning med förklarande anmärkningar i texten
 1917 års översättning – Gustav V:s bibel av Bibelkommissionen, påbörjades år 1773.
 Gustav Vasa Bibel (1526) – den första Bibeln på svenska

Nordiska språk:
 Norska Nettbibelen (2011)
 Finska Raamattu
 Danska Brugbibelen
 Tyska (1545)

Engelska:
 Flera engelska översättningar – Flera engelska översättningar bredvid varandra
 Expanded Bible – Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified – Den första expanderade översättningen
 New International Version – En av de största engelska översättningarna
 Complete Jewish Bible – översättning med många translittererade judeiska begrepp
 American standard version
 New King James Version – En av de vanligaste engelska översättningarna, följer Textus Receptus
 Tree of life version – Messiansk översättning
 NET Bible – Stort tillhörande kommentarsverk, generös copyright policy
 The Voice – Läser som ett manus
 The Passion Translation – Parafras
 Youngs Literal Translation – Ordagrann översättning
 Bible Hub – Hemsida med många engelska översättningar

Kommentarer:
 Bible Hub – Kommentarer på Biblehub
 Enduring word – Kommentarer på Enduring word (hela kapitlet)