Matteusevangeliet 2:8

Han skickade dem till Betlehem och sade: "Gå och sök noga efter barnet och när ni har hittat honom, låt mig få veta det så jag också kan komma och tillbe (hylla) honom."


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

καὶ   πέμψας   αὐτοὺς   εἰς   Βηθλέεμ   εἶπεν·   πορευθέντες   ἐξετάσατε   ἀκριβῶς   περὶ   τοῦ   παιδίου.   ἐπὰν   δὲ   εὕρητε,   ἀπαγγείλατέ   μοι   ὅπως   κἀγὼ   ἐλθὼν   προσκυνήσω   αὐτῷ.¶  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Vill du vara med och hjäpa till hör gärna av dig.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också And CONJ
G3992 πέμψας skicka having sent V-AAP-NSM
G0846 αὐτοὺς honom, dem, henne, den, det them P-APM
G1519 εἰς in i, till, för, i, på, mot to PREP
G0965 Βηθλέεμ Betlehem Bethlehem, N-ASF-L
G2036 εἶπεν· säga, tala, bud he said, V-2AAI-3S
G4198 πορευθέντες gå, bege sig Having gone, V-AOP-NPM
G1833 ἐξετάσατε söka, ta reda på, fråga do search V-AAM-2P
G0199 ἀκριβῶς efterforska, sök noga carefully ADV
G4012 περὶ omkring for PREP
G3588 τοῦ denna, denne the T-GSN
G3813 παιδίου. litet barn, ett barn i koltåldern, Child; N-GSN
G1875 ἐπὰν när when CONJ
G1161 δὲ men, och, nu, sedan, också, än, ja, så, dessutom, ändå, för, även then CONJ
G2147 εὕρητε, finna, befinnas vara You may have found [Him], V-2AAS-2P
G0518 ἀπαγγείλατέ underrätta, meddela, berätta do bring word back V-AAM-2P
G1473 μοι jag, mig, min, mitt to me, P-1DS
G3704 ὅπως för att so that CONJ
G2532 + G1473 κἀγὼ I also CONJ +P-1NS
G2064 ἐλθὼν komma, gå having come, V-2AAP-NSM
G4352 προσκυνήσω tillbe may worship V-AAS-1S
G0846 αὐτῷ.¶ honom, dem, henne, den, det Him. P-DSM
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.