Matteusevangeliet 25:20

Den som hade fått fem talenter kom och lämnade fram fem till och sade: 'Herre, du anförtrodde fem talenter åt mig. Här är fem till som jag har tjänat.'


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

καὶ   προσελθὼν   ὁ   τὰ   πέντε   τάλαντα   λαβὼν   προσήνεγκεν   ἄλλα   πέντε   τάλαντα   λέγων·   κύριε,   πέντε   τάλαντά   μοι   παρέδωκας·   ἴδε   ἄλλα   πέντε   τάλαντα   ἐκέρδησα   ἐπ᾽   αὐτοῖς.  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också And CONJ
G4334 προσελθὼν komma having come, V-2AAP-NSM
G3588 -, denna, denne the [one] T-NSM
G3588 τὰ -, denna, denne the T-APN
G4002 πέντε fem five A-APN-NUI
G5007 τάλαντα talent talents N-APN
G2983 λαβὼν få, ta emot, välkomna, ta having received V-2AAP-NSM
G4374 προσήνεγκεν offra brought to [him] V-AAI-3S
G0243 ἄλλα ändå other A-APN
G4002 πέντε fem five A-APN-NUI
G5007 τάλαντα talent talents, N-APN
G3004 λέγων· ordspråk, saying, V-PAP-NSM
G2962 κύριε, Herren, herre Master, N-VSM
G4002 πέντε fem five A-APN-NUI
G5007 τάλαντά talent talents N-APN
G1473 μοι jag, mig, min, mitt to me P-1DS
G3860 παρέδωκας· överlämna you did deliver. V-AAI-2S
G2396 ἴδε Skåda, titta, se Behold, INJ
G0243 ἄλλα ändå more A-APN
G4002 πέντε fem five A-APN-NUI
G5007 τάλαντα talent talents N-APN
G2770 ἐκέρδησα vinna I gained V-AAI-1S
G1909 ἐπ᾽ på, i, till upon PREP
G0846 αὐτοῖς. honom, dem, henne, den, det them. P-DPN
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.