Matteusevangeliet 24:44

Var därför också ni beredda, för Människosonen kommer i en stund (timme) då ni inte väntar det."


Den grekiska texten BETA

Nestle-Aland och Textus Receptus

διὰ   τοῦτο   καὶ   ὑμεῖς   γίνεσθε   ἕτοιμοι·   ὅτι   ᾗ   οὐ   δοκεῖτε   ὥρᾳ,   ὁ   υἱὸς   τοῦ   ἀνθρώπου   ἔρχεται.¶  

Grundtextkommentarer

Grekiska texten har 16 ord. Ingen skillnad mellan NA och TR i denna vers.Interlinjär – horisontal

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Interlinjär – tabell

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G1223 διὰ (dia)
genom, för, med, därför Because of
Preposition Preposition
PREP
G3778 τοῦτο (houtos, houtoi, haute, hautai)
detta, denne, han, det samma, denne... this
Demonstrativt pron. Demonstrativt pronomen
Ackusativ Sing. Neutral Ackusativ Singular Neutral
D-ASN
G2532 καὶ (kai)
och, också, även, både, sedan, ocks... also,
Konjunktion Konjunktion
CONJ
G4771 ὑμεῖς (su)
du, ni, er you
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
Nominativ Plur. andra person Nominativ Plural
P-2NP
G1096 γίνεσθε (ginomai)
vara, ske, bli, bli gjort, komma do be
VERB Verb
Närvarande Medium eller passiv-dep. Imperativ Närvarande Medium eller passiv-deponent Imperativ
Plur. andra person Plural
V-PNM-2P
G2092 ἕτοιμοι· (hetoimos)
redo, färdig ready,
Adjektiv Adjektiv
Nominativ Plur. Nominativ Plural Maskulin
A-NPM
G3754 ὅτι (hoti)
att, eftersom for
Konjunktion Konjunktion
CONJ
G3739 (hos, he, ho)
vem in that
Relativt pron. Relativt Pronomen
Dativ Sing. Dativ Singular Feminin
R-DSF
G3756 οὐ (ou, before, a, vowel), ouk, and (before an aspirate) ouch)
inte not
Partikel Partikel
Nominativ Nominativ
PRT-N
G1380 δοκεῖτε (dokeo)
anse, anse sig veta you expect
VERB Verb
Närvarande Aktiv Indikativ Närvarande Aktiv Indikativ
Plur. andra person Plural
V-PAI-2P
G5610 ὥρᾳ, (hora)
timme, ögonblick hour,
Substantiv Substantiv
Dativ Sing. Dativ Singular Feminin
N-DSF
G3588 (ho, he)
denna, denne the
Best. Art. Bestämd artikel
Nominativ Sing. Nominativ Singular Maskulin
T-NSM
G5207 υἱὸς (huios)
son, ättling Son
Substantiv Substantiv
Nominativ Sing. Nominativ Singular Maskulin
N-NSM
G3588 τοῦ (ho, he)
denna, denne
Best. Art. Bestämd artikel
Genitiv Sing. Genitiv Singular Maskulin
T-GSM
G0444 ἀνθρώπου (anthropos)
människa of Man
Substantiv Substantiv
Genitiv Sing. Genitiv Singular Maskulin
N-GSM
G2064 ἔρχεται.¶ (erchomai)
anlända, komma, gå comes.
VERB Verb
Närvarande Medium eller passiv-dep. Indikativ Närvarande Medium eller passiv-deponent Indikativ
Sing. tredje person Singular
V-PNI-3S

Färgen på orden markerar hur ovanlig användningen är, ju rödare desto ovanligare.

Färgskala:  
1-5
|6-10
|11-50
|51-100
|101-500
|501-1000
|1000+

  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 Flera svenska översättningar – (NUB, 1917, SFB95, SFB15, SVL)
 nuBibeln – av Biblica, Internationella Bibelsällskapet (samma organisation som också står bakom engelska NIV)
 Svenska Folkbibeln 2015 – reviderad från Svenska Folkbibeln 98 och grundtexten
 Nya Levande Bibeln – parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..
 Bibel2000 – av Bibelkommissionen, en statlig utredning som tillsattes 1972 där NT blev klart 1981 och GT år 2000
 Bibel2000 (gamla hemsidan)
 Svenskbibel – översättning av Ragnar Blomfelt
 Waldenströms översättning – Paul Petter Waldenströms översättning med förklarande anmärkningar i texten
 1917 års översättning – Gustav V:s bibel av Bibelkommissionen, påbörjades år 1773.
 Gustav Vasa Bibel (1526) – den första Bibeln på svenska

Nordiska språk:
 Norska Nettbibelen (2011)
 Finska Raamattu
 Danska Brugbibelen
 Tyska (1545)

Engelska:
 Flera engelska översättningar – Flera engelska översättningar bredvid varandra
 Expanded Bible – Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified – Den första expanderade översättningen
 New International Version – En av de största engelska översättningarna
 Complete Jewish Bible – översättning med många translittererade judeiska begrepp
 American standard version
 New King James Version – En av de vanligaste engelska översättningarna, följer Textus Receptus
 Tree of life version – Messiansk översättning
 NET Bible – Stort tillhörande kommentarsverk, generös copyright policy
 The Voice – Läser som ett manus
 The Passion Translation – Parafras
 Youngs Literal Translation – Ordagrann översättning
 Bible Hub – Hemsida med många engelska översättningar

Kommentarer:
 Bible Hub – Kommentarer på Biblehub
 Enduring word – Kommentarer på Enduring word (hela kapitlet)