Matteusevangeliet 21:42

Jesus sade: "Har ni aldrig läst vad som står i Skrifterna [Ps 118:22–23]: Stenen som husbyggarna förkastade
    har blivit en hörnsten.
Herren har gjort den till detta,
    och underbar är den i våra ögon.

[Hörnstenen är den första stenen i bygget som alla andra stenar riktas efter.]


Den grekiska texten BETA

Nestle-Aland och Textus Receptus

Λέγει   αὐτοῖς   ὁ   Ἰησοῦς·   οὐδέποτε   ἀνέγνωτε   ἐν   ταῖς   γραφαῖς·   λίθον   ὃν   ἀπεδοκίμασαν   οἱ   οἰκοδομοῦντες,   οὗτος   ἐγενήθη   εἰς   κεφαλὴν   γωνίας.   παρὰ   κυρίου   ἐγένετο   αὕτη,   καὶ   ἔστιν   θαυμαστὴ   ἐν   ὀφθαλμοῖς   ἡμῶν;¶  

Grundtextkommentarer

Grekiska texten har 29 ord. Ingen skillnad mellan NA och TR i denna vers.Interlinjär – horisontal

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Interlinjär – tabell

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G3004 Λέγει (lego)
säga, yttra ord, kalla, nämna omnäm... Says
VERB Verb
Närvarande Aktiv Indikativ Närvarande Aktiv Indikativ
Sing. tredje person Singular
V-PAI-3S
G0846 αὐτοῖς (autos)
honom, dem, henne, den, det to them
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
Dativ Plur. Dativ Plural Maskulin
P-DPM
G3588 (ho, he)
denna, denne
Best. Art. Bestämd artikel
Nominativ Sing. Nominativ Singular Maskulin
T-NSM
G2424 Ἰησοῦς· (Iesous)
Jesus Jesus,
Substantiv Substantiv
Nominativ Sing. Nominativ Singular Maskulin
Person Person
N-NSM-P
G3763 οὐδέποτε (oudepote)
aldrig Never
Adverb Adverb
Nominativ Nominativ
ADV-N
G0314 ἀνέγνωτε (anaginosko)
läsa did you read
VERB Verb
2:a Aorist Aktiv Indikativ Andra Aorist Aktiv Indikativ
Plur. andra person Plural
V-2AAI-2P
G1722 ἐν (en)
i, genom, av, med, bland, på, vid, ... in
Preposition Preposition
PREP
G3588 ταῖς (ho, he)
denna, denne the
Best. Art. Bestämd artikel
Dativ Plur. Dativ Plural Feminin
T-DPF
G1124 γραφαῖς· (graphe)
skrifterna Scriptures:
Substantiv Substantiv
Dativ Plur. Dativ Plural Feminin
N-DPF
G3037 λίθον (lithos)
sten [The] stone
Substantiv Substantiv
Ackusativ Sing. Ackusativ Singular Maskulin
N-ASM
G3739 ὃν (hos, he, ho)
vem which
Relativt pron. Relativt Pronomen
Ackusativ Sing. Ackusativ Singular Maskulin
R-ASM
G0593 ἀπεδοκίμασαν (apodokimazo)
förkasta rejected
VERB Verb
Aorist Aktiv Indikativ Aorist Aktiv Indikativ
Plur. tredje person Plural
V-AAI-3P
G3588 οἱ (ho, he)
denna, denne those
Best. Art. Bestämd artikel
Nominativ Plur. Nominativ Plural Maskulin
T-NPM
G3618 οἰκοδομοῦντες, (oikodomeo, oikodomos, Ac)
bygga, uppbygga building,
VERB Verb
Närvarande Aktiv Particip Närvarande Aktiv Particip
Nominativ Plur. Nominativ Plural Maskulin
V-PAP-NPM
G3778 οὗτος (houtos, houtoi, haute, hautai)
detta, denne, han, det samma, denne... this
Demonstrativt pron. Demonstrativt pronomen
Nominativ Sing. Nominativ Singular Maskulin
D-NSM
G1096 ἐγενήθη (ginomai)
vara, ske, bli, bli gjort, komma has become
VERB Verb
2:a Aorist Passiv dep. Indikativ Andra Aorist Passiv deponent Indikativ
Sing. tredje person Singular
V-2AOI-3S
G1519 εἰς (eis)
in i, till, för, i, på, mot the
Preposition Preposition
PREP
G2776 κεφαλὴν (kephale)
huvud chief
Substantiv Substantiv
Ackusativ Sing. Ackusativ Singular Feminin
N-ASF
G1137 γωνίας. (gonia)
hörn, hörnsten, gathörn, avkrok corner.
Substantiv Substantiv
Genitiv Sing. Genitiv Singular Feminin
N-GSF
G3844 παρὰ (para)
nära, vid sidan, av, för, från, på... From
Preposition Preposition
PREP
G2962 κυρίου (kurios)
Herren, herre [the] Lord
Substantiv Substantiv
Genitiv Sing. Genitiv Singular Maskulin
N-GSM
G1096 ἐγένετο (ginomai)
vara, ske, bli, bli gjort, komma was
VERB Verb
2:a Aorist Medium-dep. Indikativ Andra Aorist Medium-deponent Indikativ
Sing. tredje person Singular
V-2ADI-3S
G3778 αὕτη, (houtos, houtoi, haute, hautai)
detta, denne, han, det samma, denne... this,
Demonstrativt pron. Demonstrativt pronomen
Nominativ Sing. Nominativ Singular Feminin
D-NSF
G2532 καὶ (kai)
och, också, även, både, sedan, ocks... and
Konjunktion Konjunktion
CONJ
G1510 ἔστιν (eimi)
är it is
VERB Verb
Närvarande Aktiv Indikativ Närvarande Aktiv Indikativ
Sing. tredje person Singular
V-PAI-3S
G2298 θαυμαστὴ (thaumastos)
underbar, underligt marvelous
Adjektiv Adjektiv
Nominativ Sing. Nominativ Singular Feminin
A-NSF
G1722 ἐν (en)
i, genom, av, med, bland, på, vid, ... in
Preposition Preposition
PREP
G3788 ὀφθαλμοῖς (ophthalmos)
öga, syn [the] eyes
Substantiv Substantiv
Dativ Plur. Dativ Plural Maskulin
N-DPM
G1473 ἡμῶν;¶ (ego)
oss of us?’
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
Genitiv Plur. första person Genitiv Plural
P-1GP

Färgen på orden markerar hur ovanlig användningen är, ju rödare desto ovanligare.

Färgskala:  
1-5
|6-10
|11-50
|51-100
|101-500
|501-1000
|1000+

  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 Flera svenska översättningar – (NUB, 1917, SFB95, SFB15, SVL)
 nuBibeln – av Biblica, Internationella Bibelsällskapet (samma organisation som också står bakom engelska NIV)
 Svenska Folkbibeln 2015 – reviderad från Svenska Folkbibeln 98 och grundtexten
 Nya Levande Bibeln – parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..
 Bibel2000 – av Bibelkommissionen, en statlig utredning som tillsattes 1972 där NT blev klart 1981 och GT år 2000
 Bibel2000 (gamla hemsidan)
 Svenskbibel – översättning av Ragnar Blomfelt
 Waldenströms översättning – Paul Petter Waldenströms översättning med förklarande anmärkningar i texten
 1917 års översättning – Gustav V:s bibel av Bibelkommissionen, påbörjades år 1773.
 Gustav Vasa Bibel (1526) – den första Bibeln på svenska

Nordiska språk:
 Norska Nettbibelen (2011)
 Finska Raamattu
 Danska Brugbibelen
 Tyska (1545)

Engelska:
 Flera engelska översättningar – Flera engelska översättningar bredvid varandra
 Expanded Bible – Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified – Den första expanderade översättningen
 New International Version – En av de största engelska översättningarna
 Complete Jewish Bible – översättning med många translittererade judeiska begrepp
 American standard version
 New King James Version – En av de vanligaste engelska översättningarna, följer Textus Receptus
 Tree of life version – Messiansk översättning
 NET Bible – Stort tillhörande kommentarsverk, generös copyright policy
 The Voice – Läser som ett manus
 The Passion Translation – Parafras
 Youngs Literal Translation – Ordagrann översättning
 Bible Hub – Hemsida med många engelska översättningar

Kommentarer:
 Bible Hub – Kommentarer på Biblehub
 Enduring word – Kommentarer på Enduring word (hela kapitlet)