Matteusevangeliet 18:33

Borde inte du också ha känt medlidande med din medtjänare, på samma sätt som jag hade medlidande med dig?'


Den grekiska texten BETA

Nestle-Aland och Textus Receptus

οὐκ   ἔδει   καὶ   σὲ   ἐλεῆσαι   τὸν   σύνδουλόν   σου   ὡς   κἀγὼ   σὲ   ἠλέησα;¶  

Grundtextkommentarer

Grekiska texten har 12 ord. Ingen skillnad mellan NA och TR i denna vers.Interlinjär – horisontal

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Interlinjär – tabell

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G3756 οὐκ (ou, before, a, vowel), ouk, and (before an aspirate) ouch)
inte Not
Partikel Partikel
Nominativ Nominativ
PRT-N
G1163 ἔδει (dei)
måste, borde was it necessary
VERB Verb
Imperfekt Aktiv Indikativ Imperfekt Aktiv Indikativ
Sing. tredje person Singular
V-IAI-3S
G2532 καὶ (kai)
och, också, även, både, sedan, ocks... also
Konjunktion Konjunktion
CONJ
G4771 σὲ (su)
du, ni, er you
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
Ackusativ Sing. andra person Ackusativ Singular
P-2AS
G1653 ἐλεῆσαι (eleeo)
förbarma sig, få barmhärtighet, vis... to have pitied
VERB Verb
Aorist Aktiv Infinitiv Aorist Aktiv Infinitiv
V-AAN
G3588 τὸν (ho, he)
denna, denne the
Best. Art. Bestämd artikel
Ackusativ Sing. Ackusativ Singular Maskulin
T-ASM
G4889 σύνδουλόν (sundoulos)
medtjänare fellow servant
Substantiv Substantiv
Ackusativ Sing. Ackusativ Singular Maskulin
N-ASM
G4771 σου (su)
du, ni, er of you,
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
Genitiv Sing. andra person Genitiv Singular
P-2GS
G5613 ὡς (hos)
som as
Adverb Adverb
ADV
G2532 + G1473 κἀγὼ
also I
Nominativ Sing. första person Nominativ Singular
CONJ +P-1NS
G4771 σὲ (su)
du, ni, er you
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
Ackusativ Sing. andra person Ackusativ Singular
P-2AS
G1653 ἠλέησα;¶ (eleeo)
förbarma sig, få barmhärtighet, vis... pitied?
VERB Verb
Aorist Aktiv Indikativ Aorist Aktiv Indikativ
Sing. första person Singular
V-AAI-1S

Färgen på orden markerar hur ovanlig användningen är, ju rödare desto ovanligare.

Färgskala:  
1-5
|6-10
|11-50
|51-100
|101-500
|501-1000
|1000+

  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 Flera svenska översättningar – (NUB, 1917, SFB95, SFB15, SVL)
 nuBibeln – av Biblica, Internationella Bibelsällskapet (samma organisation som också står bakom engelska NIV)
 Svenska Folkbibeln 2015 – reviderad från Svenska Folkbibeln 98 och grundtexten
 Nya Levande Bibeln – parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..
 Bibel2000 – av Bibelkommissionen, en statlig utredning som tillsattes 1972 där NT blev klart 1981 och GT år 2000
 Bibel2000 (gamla hemsidan)
 Svenskbibel – översättning av Ragnar Blomfelt
 Waldenströms översättning – Paul Petter Waldenströms översättning med förklarande anmärkningar i texten
 1917 års översättning – Gustav V:s bibel av Bibelkommissionen, påbörjades år 1773.
 Gustav Vasa Bibel (1526) – den första Bibeln på svenska

Nordiska språk:
 Norska Nettbibelen (2011)
 Finska Raamattu
 Danska Brugbibelen
 Tyska (1545)

Engelska:
 Flera engelska översättningar – Flera engelska översättningar bredvid varandra
 Expanded Bible – Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified – Den första expanderade översättningen
 New International Version – En av de största engelska översättningarna
 Complete Jewish Bible – översättning med många translittererade judeiska begrepp
 American standard version
 New King James Version – En av de vanligaste engelska översättningarna, följer Textus Receptus
 Tree of life version – Messiansk översättning
 NET Bible – Stort tillhörande kommentarsverk, generös copyright policy
 The Voice – Läser som ett manus
 The Passion Translation – Parafras
 Youngs Literal Translation – Ordagrann översättning
 Bible Hub – Hemsida med många engelska översättningar

Kommentarer:
 Bible Hub – Kommentarer på Biblehub
 Enduring word – Kommentarer på Enduring word (hela kapitlet)