Matteusevangeliet 18:30

Men han ville inte (vägrade, hade ingen längtan att göra det), utan fängslade honom, till dess han [hans anhöriga] kunde betala skulden.


Den grekiska texten BETA

Nestle-Aland (NA)

ὁ   δὲ   οὐκ   ἤθελεν,   ἀλλ᾽   ἀπελθὼν   ἔβαλεν   αὐτὸν   εἰς   φυλακὴν   ἕως   ἀποδῷ   τὸ   ὀφειλόμενον.¶  

Textus Receptus (TR)

ὁ   δὲ   οὐκ   ἤθελεν,   ἀλλ᾽   ἀπελθὼν   ἔβαλεν   αὐτὸν   εἰς   φυλακὴν   ἕως   οὗ   ἀποδῷ   τὸ   ὀφειλόμενον.¶  

Grundtextkommentarer

NA har 14 ord, TR har 15 (+1).Interlinjär – horisontal

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Interlinjär – tabell

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G3588 (ho, he)
denna, denne
Best. Art. Bestämd artikel
Nominativ Sing. Nominativ Singular Maskulin
T-NSM
G1161 δὲ (de)
men, och, nu, sedan, också, än, ja,... But
Konjunktion Konjunktion
CONJ
G3756 οὐκ (ou, before, a, vowel), ouk, and (before an aspirate) ouch)
inte not
Partikel Partikel
Nominativ Nominativ
PRT-N
G2309 ἤθελεν, (thelo, ethelo, tenses, theleo, etheleo)
vilja, önska he was willing,
VERB Verb
Imperfekt Aktiv Indikativ Imperfekt Aktiv Indikativ
Sing. tredje person Singular
V-IAI-3S
G0235 ἀλλ᾽ (alla)
men but
Konjunktion Konjunktion
CONJ
G0565 ἀπελθὼν (aperchomai)
gå, gå sin väg, gå iväg, having gone,
VERB Verb
2:a Aorist Aktiv Particip Andra Aorist Aktiv Particip
Nominativ Sing. Nominativ Singular Maskulin
V-2AAP-NSM
G0906 ἔβαλεν (ballo)
kasta, häller, högg, kasta ut he cast
VERB Verb
2:a Aorist Aktiv Indikativ Andra Aorist Aktiv Indikativ
Sing. tredje person Singular
V-2AAI-3S
G0846 αὐτὸν (autos)
honom, dem, henne, den, det him
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
Ackusativ Sing. Ackusativ Singular Maskulin
P-ASM
G1519 εἰς (eis)
in i, till, för, i, på, mot into
Preposition Preposition
PREP
G5438 φυλακὴν (phulake)
fängelse prison,
Substantiv Substantiv
Ackusativ Sing. Ackusativ Singular Feminin
N-ASF
G2193 ἕως (heos)
till, förrän, until
Konjunktion Konjunktion
CONJ
G0591 ἀποδῷ (apodidomi)
betala, belöna, ge he may pay
VERB Verb
2:a Aorist Aktiv Subjunktiv Andra Aorist Aktiv Subjunktiv
Sing. tredje person Singular
V-2AAS-3S
G3588 τὸ (ho, he)
denna, denne that which
Best. Art. Bestämd artikel
Ackusativ Sing. Neutral Ackusativ Singular Neutral
T-ASN
G3784 ὀφειλόμενον.¶ (opheilo)
skyldig att, förpliktad att, skyldi... is being owed.
VERB Verb
Närvarande Passiv Particip Närvarande Passiv Particip
Ackusativ Sing. Neutral Ackusativ Singular Neutral
V-PPP-ASN

Färgen på orden markerar hur ovanlig användningen är, ju rödare desto ovanligare.

Färgskala:  
1-5
|6-10
|11-50
|51-100
|101-500
|501-1000
|1000+

  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 Flera svenska översättningar – (NUB, 1917, SFB95, SFB15, SVL)
 nuBibeln – av Biblica, Internationella Bibelsällskapet (samma organisation som också står bakom engelska NIV)
 Svenska Folkbibeln 2015 – reviderad från Svenska Folkbibeln 98 och grundtexten
 Nya Levande Bibeln – parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..
 Bibel2000 – av Bibelkommissionen, en statlig utredning som tillsattes 1972 där NT blev klart 1981 och GT år 2000
 Bibel2000 (gamla hemsidan)
 Svenskbibel – översättning av Ragnar Blomfelt
 Waldenströms översättning – Paul Petter Waldenströms översättning med förklarande anmärkningar i texten
 1917 års översättning – Gustav V:s bibel av Bibelkommissionen, påbörjades år 1773.
 Gustav Vasa Bibel (1526) – den första Bibeln på svenska

Nordiska språk:
 Norska Nettbibelen (2011)
 Finska Raamattu
 Danska Brugbibelen
 Tyska (1545)

Engelska:
 Flera engelska översättningar – Flera engelska översättningar bredvid varandra
 Expanded Bible – Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified – Den första expanderade översättningen
 New International Version – En av de största engelska översättningarna
 Complete Jewish Bible – översättning med många translittererade judeiska begrepp
 American standard version
 New King James Version – En av de vanligaste engelska översättningarna, följer Textus Receptus
 Tree of life version – Messiansk översättning
 NET Bible – Stort tillhörande kommentarsverk, generös copyright policy
 The Voice – Läser som ett manus
 The Passion Translation – Parafras
 Youngs Literal Translation – Ordagrann översättning
 Bible Hub – Hemsida med många engelska översättningar

Kommentarer:
 Bible Hub – Kommentarer på Biblehub
 Enduring word – Kommentarer på Enduring word (hela kapitlet)