Matteusevangeliet 18:28

När samme tjänare kom ut, träffade han på en av sina medtjänare, som var skyldig honom hundra denarer. [En denar motsvarade en dagslön för en arbetare, hela summan motsvarade tre månadslöner.] Han tog tag i hans hals och började skaka honom gång på gång och sade: 'Betala det du är skyldig.'


Den grekiska texten BETA

Nestle-Aland (NA)

ἐξελθὼν   δὲ   ὁ   δοῦλος   ἐκεῖνος   εὗρεν   ἕνα   τῶν   συνδούλων   αὐτοῦ   ὃς   ὤφειλεν   αὐτῷ   ἑκατὸν   δηνάρια,   καὶ   κρατήσας   αὐτὸν   ἔπνιγεν   λέγων·   ἀπόδος   εἴ   τι   ὀφείλεις.  

Textus Receptus (TR)

οι   τι   ὀφείλεις.  

Grundtextkommentarer

Grekiska texten har 24 ord. Ingen skillnad mellan NA och TR i denna vers.Interlinjär – horisontal

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Interlinjär – tabell

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G1831 ἐξελθὼν (exerchomai)
gå, gå ut, lämna, komma ut, gå vida... Having gone out
VERB Verb
2:a Aorist Aktiv Particip Andra Aorist Aktiv Particip
Nominativ Sing. Nominativ Singular Maskulin
V-2AAP-NSM
G1161 δὲ (de)
men, och, nu, sedan, också, än, ja,... however,
Konjunktion Konjunktion
CONJ
G3588 (ho, he)
denna, denne the
Best. Art. Bestämd artikel
Nominativ Sing. Nominativ Singular Maskulin
T-NSM
G1401 δοῦλος (doulos)
slav, livegen, tjänare servant
Substantiv Substantiv
Nominativ Sing. Nominativ Singular Maskulin
N-NSM
G1565 ἐκεῖνος (ekeinos)
den same
Demonstrativt pron. Demonstrativt pronomen
Nominativ Sing. Nominativ Singular Maskulin
D-NSM
G2147 εὗρεν (heurisko)
finna, befinnas vara found
VERB Verb
2:a Aorist Aktiv Indikativ Andra Aorist Aktiv Indikativ
Sing. tredje person Singular
V-2AAI-3S
G1520 ἕνα (heis)
en one
Adjektiv Adjektiv
Ackusativ Sing. Ackusativ Singular Maskulin
A-ASM
G3588 τῶν (ho, he)
denna, denne of the
Best. Art. Bestämd artikel
Genitiv Plur. Genitiv Plural Maskulin
T-GPM
G4889 συνδούλων (sundoulos)
medtjänare fellow servants
Substantiv Substantiv
Genitiv Plur. Genitiv Plural Maskulin
N-GPM
G0846 αὐτοῦ (autos)
honom, dem, henne, den, det of him
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
Genitiv Sing. Genitiv Singular Maskulin
P-GSM
G3739 ὃς (hos, he, ho)
vem who
Relativt pron. Relativt Pronomen
Nominativ Sing. Nominativ Singular Maskulin
R-NSM
G3784 ὤφειλεν (opheilo)
skyldig att, förpliktad att, skyldi... was owing
VERB Verb
Imperfekt Aktiv Indikativ Imperfekt Aktiv Indikativ
Sing. tredje person Singular
V-IAI-3S
G0846 αὐτῷ (autos)
honom, dem, henne, den, det to him
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
Dativ Sing. Dativ Singular Maskulin
P-DSM
G1540 ἑκατὸν (hekaton)
100, hundra, hundrafalt a hundred
Adjektiv Adjektiv
Ackusativ Plur. Neutral Ackusativ Plural Neutral
Nummer Nummer
A-APN-NUI
G1220 δηνάρια, (denarion)
denar denarii,
Substantiv Substantiv
Ackusativ Plur. Neutral Ackusativ Plural Neutral
N-APN
G2532 καὶ (kai)
och, också, även, både, sedan, ocks... and
Konjunktion Konjunktion
CONJ
G2902 κρατήσας (krateo)
gripa, ta, hålla having seized
VERB Verb
Aorist Aktiv Particip Aorist Aktiv Particip
Nominativ Sing. Nominativ Singular Maskulin
V-AAP-NSM
G0846 αὐτὸν (autos)
honom, dem, henne, den, det him
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
Ackusativ Sing. Ackusativ Singular Maskulin
P-ASM
G4155 ἔπνιγεν (pnigo)
strypa he was throttling [him],
VERB Verb
Imperfekt Aktiv Indikativ Imperfekt Aktiv Indikativ
Sing. tredje person Singular
V-IAI-3S
G3004 λέγων· (lego)
säga, yttra ord, kalla, nämna omnäm... saying,
VERB Verb
Närvarande Aktiv Particip Närvarande Aktiv Particip
Nominativ Sing. Nominativ Singular Maskulin
V-PAP-NSM
G0591 ἀπόδος (apodidomi)
betala, belöna, ge do pay
VERB Verb
2:a Aorist Aktiv Imperativ Andra Aorist Aktiv Imperativ
Sing. andra person Singular
V-2AAM-2S
G1487 εἴ (ei)
om, huruvida if
Villk. Villkorlig partikel eller konjunktion
COND
G5100 τι (tis)
något, någon, några any
Obestämt pron. Obestämt pronomen
Ackusativ Sing. Neutral Ackusativ Singular Neutral
X-ASN
G3784 ὀφείλεις. (opheilo)
skyldig att, förpliktad att, skyldi... you owe.’
VERB Verb
Närvarande Aktiv Indikativ Närvarande Aktiv Indikativ
Sing. andra person Singular
V-PAI-2S

Färgen på orden markerar hur ovanlig användningen är, ju rödare desto ovanligare.

Färgskala:  
1-5
|6-10
|11-50
|51-100
|101-500
|501-1000
|1000+

  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 Flera svenska översättningar – (NUB, 1917, SFB95, SFB15, SVL)
 nuBibeln – av Biblica, Internationella Bibelsällskapet (samma organisation som också står bakom engelska NIV)
 Svenska Folkbibeln 2015 – reviderad från Svenska Folkbibeln 98 och grundtexten
 Nya Levande Bibeln – parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..
 Bibel2000 – av Bibelkommissionen, en statlig utredning som tillsattes 1972 där NT blev klart 1981 och GT år 2000
 Bibel2000 (gamla hemsidan)
 Svenskbibel – översättning av Ragnar Blomfelt
 Waldenströms översättning – Paul Petter Waldenströms översättning med förklarande anmärkningar i texten
 1917 års översättning – Gustav V:s bibel av Bibelkommissionen, påbörjades år 1773.
 Gustav Vasa Bibel (1526) – den första Bibeln på svenska

Nordiska språk:
 Norska Nettbibelen (2011)
 Finska Raamattu
 Danska Brugbibelen
 Tyska (1545)

Engelska:
 Flera engelska översättningar – Flera engelska översättningar bredvid varandra
 Expanded Bible – Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified – Den första expanderade översättningen
 New International Version – En av de största engelska översättningarna
 Complete Jewish Bible – översättning med många translittererade judeiska begrepp
 American standard version
 New King James Version – En av de vanligaste engelska översättningarna, följer Textus Receptus
 Tree of life version – Messiansk översättning
 NET Bible – Stort tillhörande kommentarsverk, generös copyright policy
 The Voice – Läser som ett manus
 The Passion Translation – Parafras
 Youngs Literal Translation – Ordagrann översättning
 Bible Hub – Hemsida med många engelska översättningar

Kommentarer:
 Bible Hub – Kommentarer på Biblehub
 Enduring word – Kommentarer på Enduring word (hela kapitlet)