Matteusevangeliet 18:10

Se till att ni inte föraktar (nedvärderar, tänker nedsättande om) någon av dessa små. [Jesus hade kallat fram ett barn, se vers 2, och använder nu det i sin praktiska undervisning som en bild för en Jesu lärjunge.] Jag säger er att deras änglar i himlarna alltid ser min himmelske Faders ansikte (de är alltid i hans närvaro)." [Det var en vanlig judisk uppfattning att varje person hade en skyddsängel. Bibeln säger inte så mycket om detta, men Matteus judiska läsare uppfattade sannolikt den här versen så. Vad vi vet är att änglarna står inför Gud, se Luk 1:19. Fadern ser sina barn och tolererar inte att någon förleder dem.]


Den grekiska texten BETA

Nestle-Aland och Textus Receptus

Ὁρᾶτε   μὴ   καταφρονήσητε   ἑνὸς   τῶν   μικρῶν   τούτων·   λέγω   γὰρ   ὑμῖν   ὅτι   οἱ   ἄγγελοι   αὐτῶν   ἐν   οὐρανοῖς   διὰ   παντὸς   βλέπουσιν   τὸ   πρόσωπον   τοῦ   πατρός   μου   τοῦ   ἐν   οὐρανοῖς.  

Grundtextkommentarer

Grekiska texten har 27 ord. Ingen skillnad mellan NA och TR i denna vers.



Interlinjär – horisontal

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.





Interlinjär – tabell

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G3708 Ὁρᾶτε (horao)
se do see [that]
VERB Verb
Närvarande Aktiv Imperativ Närvarande Aktiv Imperativ
Plur. andra person Plural
V-PAM-2P
G3361 μὴ (me)
inte, nej, det inte, förbjude, vark... not
Partikel Partikel
Nominativ Nominativ
PRT-N
G2706 καταφρονήσητε (kataphroneo)
förakta may you despise
VERB Verb
Aorist Aktiv Subjunktiv Aorist Aktiv Subjunktiv
Plur. andra person Plural
V-AAS-2P
G1520 ἑνὸς (heis)
en one
Adjektiv Adjektiv
Genitiv Sing. Genitiv Singular Maskulin
A-GSM
G3588 τῶν (ho, he)
denna, denne of the
Best. Art. Bestämd artikel
Genitiv Plur. Genitiv Plural Maskulin
T-GPM
G3398 μικρῶν (mikros, comparative, mikroteros)
de små, minst little ones
Adjektiv Adjektiv
Genitiv Plur. Genitiv Plural Maskulin
A-GPM
G3778 τούτων· (houtos, houtoi, haute, hautai)
detta, denne, han, det samma, denne... of these.
Demonstrativt pron. Demonstrativt pronomen
Genitiv Plur. Genitiv Plural Maskulin
D-GPM
G3004 λέγω (lego)
säga, yttra ord, kalla, nämna omnäm... I say
VERB Verb
Närvarande Aktiv Indikativ Närvarande Aktiv Indikativ
Sing. första person Singular
V-PAI-1S
G1063 γὰρ (gar)
för for
Konjunktion Konjunktion
CONJ
G4771 ὑμῖν (su)
du, ni, er to you
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
Dativ Plur. andra person Dativ Plural
P-2DP
G3754 ὅτι (hoti)
att, eftersom that
Konjunktion Konjunktion
CONJ
G3588 οἱ (ho, he)
denna, denne the
Best. Art. Bestämd artikel
Nominativ Plur. Nominativ Plural Maskulin
T-NPM
G0032 ἄγγελοι (aggelos)
budbärare, ängel angels
Substantiv Substantiv
Nominativ Plur. Nominativ Plural Maskulin
N-NPM
G0846 αὐτῶν (autos)
honom, dem, henne, den, det of them
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
Genitiv Plur. Genitiv Plural Maskulin
P-GPM
G1722 ἐν (en)
i, genom, av, med, bland, på, vid, ... in
Preposition Preposition
PREP
G3772 οὐρανοῖς (ouranos)
himmel [the] heavens
Substantiv Substantiv
Dativ Plur. Dativ Plural Maskulin
N-DPM
G1223 διὰ (dia)
genom, för, med, därför through
Preposition Preposition
PREP
G3956 παντὸς (pas)
alla, allt, varje, varje slags, all...
sorter
all [times]
Adjektiv Adjektiv
Genitiv Sing. Genitiv Singular Maskulin
A-GSM
G0991 βλέπουσιν (blepo)
se, ge akt på behold
VERB Verb
Närvarande Aktiv Indikativ Närvarande Aktiv Indikativ
Plur. tredje person Plural
V-PAI-3P
G3588 τὸ (ho, he)
denna, denne the
Best. Art. Bestämd artikel
Ackusativ Sing. Neutral Ackusativ Singular Neutral
T-ASN
G4383 πρόσωπον (prosopon)
ansikte face
Substantiv Substantiv
Ackusativ Sing. Neutral Ackusativ Singular Neutral
N-ASN
G3588 τοῦ (ho, he)
denna, denne of the
Best. Art. Bestämd artikel
Genitiv Sing. Genitiv Singular Maskulin
T-GSM
G3962 πατρός (pater)
fader, far Father
Substantiv Substantiv
Genitiv Sing. Genitiv Singular Maskulin
N-GSM
G1473 μου (ego)
min of me,
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
Genitiv Sing. första person Genitiv Singular
P-1GS
G3588 τοῦ (ho, he)
denna, denne who [is]
Best. Art. Bestämd artikel
Genitiv Sing. Genitiv Singular Maskulin
T-GSM
G1722 ἐν (en)
i, genom, av, med, bland, på, vid, ... in
Preposition Preposition
PREP
G3772 οὐρανοῖς. (ouranos)
himmel [the] heavens.
Substantiv Substantiv
Dativ Plur. Dativ Plural Maskulin
N-DPM

Färgen på orden markerar hur ovanlig användningen är, ju rödare desto ovanligare.

Färgskala:  
1-5
|6-10
|11-50
|51-100
|101-500
|501-1000
|1000+

  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 Flera svenska översättningar – (NUB, 1917, SFB95, SFB15, SVL)
 nuBibeln – av Biblica, Internationella Bibelsällskapet (samma organisation som också står bakom engelska NIV)
 Svenska Folkbibeln 2015 – reviderad från Svenska Folkbibeln 98 och grundtexten
 Nya Levande Bibeln – parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..
 Bibel2000 – av Bibelkommissionen, en statlig utredning som tillsattes 1972 där NT blev klart 1981 och GT år 2000
 Bibel2000 (gamla hemsidan)
 Svenskbibel – översättning av Ragnar Blomfelt
 Waldenströms översättning – Paul Petter Waldenströms översättning med förklarande anmärkningar i texten
 1917 års översättning – Gustav V:s bibel av Bibelkommissionen, påbörjades år 1773.
 Gustav Vasa Bibel (1526) – den första Bibeln på svenska

Nordiska språk:
 Norska Nettbibelen (2011)
 Finska Raamattu
 Danska Brugbibelen
 Tyska (1545)

Engelska:
 Flera engelska översättningar – Flera engelska översättningar bredvid varandra
 Expanded Bible – Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified – Den första expanderade översättningen
 New International Version – En av de största engelska översättningarna
 Complete Jewish Bible – översättning med många translittererade judeiska begrepp
 American standard version
 New King James Version – En av de vanligaste engelska översättningarna, följer Textus Receptus
 Tree of life version – Messiansk översättning
 NET Bible – Stort tillhörande kommentarsverk, generös copyright policy
 The Voice – Läser som ett manus
 The Passion Translation – Parafras
 Youngs Literal Translation – Ordagrann översättning
 Bible Hub – Hemsida med många engelska översättningar

Kommentarer:
 Bible Hub – Kommentarer på Biblehub
 Enduring word – Kommentarer på Enduring word (hela kapitlet)