Matteus 14:25

Strax före gryningen (under den fjärde nattväkten – någon gång mellan klockan tre och sex) kom Jesus till dem, gående på sjön. [Job 9:8]


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

τετάρτῃ   δὲ   φυλακῇ   τῆς   νυκτὸς   ἦλθεν   πρὸς   αὐτοὺς   ὁ   Ἰησοῦς   περιπατῶν   ἐπὶ   τὴν   θάλασσαν.¶  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Vill du vara med och hjäpa till hör gärna av dig.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G5067 τετάρτῃ fjärde In [the] fourth A-DSF
G1161 δὲ men, och, nu, sedan, också, än, ja, så, dessutom, ändå, för, även now CONJ
G5438 φυλακῇ fängelse watch N-DSF
G3588 τῆς denna, denne of the T-GSF
G3571 νυκτὸς natt, midnatt night, N-GSF
G2064 ἦλθεν komma, gå he came V-2AAI-3S
G4314 πρὸς till to PREP
G0846 αὐτοὺς honom, dem, henne, den, det them, P-APM
G3588 denna, denne T-NSM
G2424 Ἰησοῦς Jesus Jesus N-NSM-P
G4043 περιπατῶν gående walking V-PAP-NSM
G1909 ἐπὶ på, i, till on PREP
G3588 τὴν denna, denne the T-ASF
G2281 θάλασσαν.¶ sjö sea. N-ASF
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.