Matteus 14:15

När det började bli kväll kom lärjungarna fram till honom och sade: "Platsen här ligger ensligt till, och det är redan sent. Sänd i väg folket, så att de kan gå in i byarna och köpa sig mat."


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

Ὀψίας   δὲ   γενομένης   προσῆλθον   αὐτῷ   οἱ   μαθηταὶ   αὐτοῦ   λέγοντες·   ἔρημός   ἐστιν   ὁ   τόπος,   καὶ   ἡ   ὥρα   ἤδη   παρῆλθεν·   ἀπόλυσον   τοὺς   ὄχλους   ἵνα   ἀπελθόντες   εἰς   τὰς   κώμας   ἀγοράσωσιν   ἑαυτοῖς   βρώματα.¶  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Vill du vara med och hjäpa till hör gärna av dig.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G3798 Ὀψίας blev kväll, blev afton Evening A-GSF
G1161 δὲ men, och, nu, sedan, också, än, ja, så, dessutom, ändå, för, även now CONJ
G1096 γενομένης vara, ske, bli, bli gjort, komma having come, V-2ADP-GSF
G4334 προσῆλθον komma came V-2AAI-3P
G0846 αὐτῷ honom, dem, henne, den, det to Him P-DSM
G3588 οἱ denna, denne the T-NPM
G3101 μαθηταὶ lärjunge disciples, N-NPM
G0846 αὐτοῦ honom, dem, henne, den, det of him P-GSM
G3004 λέγοντες· ordspråk, saying, V-PAP-NPM
G2048 ἔρημός vildmark, ödemark, öken Desolate A-NSM
G1510 ἐστιν är is V-PAI-3S
G3588 denna, denne this T-NSM
G5117 τόπος, plats place, N-NSM
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G3588 denna, denne the T-NSF
G5610 ὥρα timme, ögonblick time N-NSF
G2235 ἤδη nu, redan, än, även nu already ADV
G3928 παρῆλθεν· förgå, passera, sen is gone by. V-2AAI-3S
G0630 ἀπόλυσον skilja sig, förskjuta, sända iväg, låta någon gå do dismiss V-AAM-2S
G3588 τοὺς denna, denne the T-APM
G3793 ὄχλους människor, skara, folkskara crowds, N-APM
G2443 ἵνα för att, till that CONJ
G0565 ἀπελθόντες gå, gå sin väg, gå iväg, having gone V-2AAP-NPM
G1519 εἰς in i, till, för, i, på, mot into PREP
G3588 τὰς denna, denne the T-APF
G2968 κώμας by, stad villages, N-APF
G0059 ἀγοράσωσιν köpa, lösa in they may buy V-AAS-3P
G1438 ἑαυτοῖς sig själv, dem själva, du själv, vi själva, hans, deras for themselves F-3DPM
G1033 βρώματα.¶ mat food. N-APN
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.