Matteus 13:37

Han svarade [och förklarar liknelsen från vers 24‑30]: "Den som sår den goda säden
    är Människosonen.


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

Ὁ   δὲ   ἀποκριθεὶς   εἶπεν   αὐτοῖς·   ὁ   σπείρων   τὸ   καλὸν   σπέρμα   ἐστὶν   ὁ   υἱὸς   τοῦ   ἀνθρώπου·  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Vill du vara med och hjäpa till hör gärna av dig.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G3588 denna, denne T-NSM
G1161 δὲ men, och, nu, sedan, också, än, ja, så, dessutom, ändå, för, även And CONJ
G0611 ἀποκριθεὶς svara answering V-AOP-NSM
G2036 εἶπεν säga, tala, bud He said, V-2AAI-3S
G0846 αὐτοῖς· honom, dem, henne, den, det to them P-DPM
G3588 denna, denne The [One] T-NSM
G4687 σπείρων sådd sowing V-PAP-NSM
G3588 τὸ denna, denne the T-ASN
G2570 καλὸν god, gott, bättre, rätt, fina good A-ASN
G4690 σπέρμα frö, avkomma seed N-ASN
G1510 ἐστὶν är is V-PAI-3S
G3588 denna, denne the T-NSM
G5207 υἱὸς son, ättling Son N-NSM
G3588 τοῦ denna, denne T-GSM
G0444 ἀνθρώπου· människa of Man; N-GSM
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.