Matteusevangeliet 12:39

Han svarade:

"Ett ont och trolöst släkte [ett släkte moraliskt otrogna mot Gud] kräver ett tecken, men de ska inte få något annat tecken än Jona-tecknet.


Den grekiska texten BETA

Nestle-Aland och Textus Receptus

Ὁ   δὲ   ἀποκριθεὶς   εἶπεν   αὐτοῖς·   γενεὰ   πονηρὰ   καὶ   μοιχαλὶς   σημεῖον   ἐπιζητεῖ·   καὶ   σημεῖον   οὐ   δοθήσεται   αὐτῇ   εἰ   μὴ   τὸ   σημεῖον   Ἰωνᾶ   τοῦ   προφήτου.  

Grundtextkommentarer

Grekiska texten har 23 ord. Ingen skillnad mellan NA och TR i denna vers.Interlinjär – horisontal

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Interlinjär – tabell

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G3588 (ho, he)
denna, denne
Best. Art. Bestämd artikel
Nominativ Sing. Nominativ Singular Maskulin
T-NSM
G1161 δὲ (de)
men, och, nu, sedan, också, än, ja,... And
Konjunktion Konjunktion
CONJ
G0611 ἀποκριθεὶς (apokrinomai)
svara answering
VERB Verb
Aorist Passiv dep. Particip Aorist Passiv deponent Particip
Nominativ Sing. Nominativ Singular Maskulin
V-AOP-NSM
G2036 εἶπεν (epo)
tala, skicka ut ljud He said
VERB Verb
2:a Aorist Aktiv Indikativ Andra Aorist Aktiv Indikativ
Sing. tredje person Singular
V-2AAI-3S
G0846 αὐτοῖς· (autos)
honom, dem, henne, den, det to them,
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
Dativ Plur. Dativ Plural Maskulin
P-DPM
G1074 γενεὰ (genea)
släktled, släkte A generation
Substantiv Substantiv
Nominativ Sing. Nominativ Singular Feminin
N-NSF
G4190 πονηρὰ (poneros)
ondskefull evil
Adjektiv Adjektiv
Nominativ Sing. Nominativ Singular Feminin
A-NSF
G2532 καὶ (kai)
och, också, även, både, sedan, ocks... and
Konjunktion Konjunktion
CONJ
G3428 μοιχαλὶς (moichalis)
trolös, äktenskapsbryterska, äktens... adulterous
Adjektiv Adjektiv
Nominativ Sing. Nominativ Singular Feminin
A-NSF
G4592 σημεῖον (semeion)
tecken, mirakel a sign
Substantiv Substantiv
Ackusativ Sing. Neutral Ackusativ Singular Neutral
N-ASN
G1934 ἐπιζητεῖ· (epizeteo)
söka efter, söka, önskan, efterfråg... seeks for,
VERB Verb
Närvarande Aktiv Indikativ Närvarande Aktiv Indikativ
Sing. tredje person Singular
V-PAI-3S
G2532 καὶ (kai)
och, också, även, både, sedan, ocks... and
Konjunktion Konjunktion
CONJ
G4592 σημεῖον (semeion)
tecken, mirakel a sign
Substantiv Substantiv
Nominativ Sing. Neutral Nominativ Singular Neutral
N-NSN
G3756 οὐ (ou, before, a, vowel), ouk, and (before an aspirate) ouch)
inte not
Partikel Partikel
Nominativ Nominativ
PRT-N
G1325 δοθήσεται (didomi)
ge, få will be given
VERB Verb
Futurum Passiv Indikativ Futurum Passiv Indikativ
Sing. tredje person Singular
V-FPI-3S
G0846 αὐτῇ (autos)
honom, dem, henne, den, det to it,
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
Dativ Sing. Dativ Singular Feminin
P-DSF
G1487 εἰ (ei)
om, huruvida except
Villk. Villkorlig partikel eller konjunktion
COND
G3361 μὴ (me)
inte, nej, det inte, förbjude, vark... only
Partikel Partikel
Nominativ Nominativ
PRT-N
G3588 τὸ (ho, he)
denna, denne the
Best. Art. Bestämd artikel
Nominativ Sing. Neutral Nominativ Singular Neutral
T-NSN
G4592 σημεῖον (semeion)
tecken, mirakel sign
Substantiv Substantiv
Nominativ Sing. Neutral Nominativ Singular Neutral
N-NSN
G2495 Ἰωνᾶ (Ionas)
Jona of Jonah
Substantiv Substantiv
Genitiv Sing. Genitiv Singular Maskulin
Person Person
N-GSM-P
G3588 τοῦ (ho, he)
denna, denne the
Best. Art. Bestämd artikel
Genitiv Sing. Genitiv Singular Maskulin
T-GSM
G4396 προφήτου. (prophetes)
profet prophet.
Substantiv Substantiv
Genitiv Sing. Genitiv Singular Maskulin
N-GSM

Färgen på orden markerar hur ovanlig användningen är, ju rödare desto ovanligare.

Färgskala:  
1-5
|6-10
|11-50
|51-100
|101-500
|501-1000
|1000+

  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 Flera svenska översättningar – (NUB, 1917, SFB95, SFB15, SVL)
 nuBibeln – av Biblica, Internationella Bibelsällskapet (samma organisation som också står bakom engelska NIV)
 Svenska Folkbibeln 2015 – reviderad från Svenska Folkbibeln 98 och grundtexten
 Nya Levande Bibeln – parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..
 Bibel2000 – av Bibelkommissionen, en statlig utredning som tillsattes 1972 där NT blev klart 1981 och GT år 2000
 Bibel2000 (gamla hemsidan)
 Svenskbibel – översättning av Ragnar Blomfelt
 Waldenströms översättning – Paul Petter Waldenströms översättning med förklarande anmärkningar i texten
 1917 års översättning – Gustav V:s bibel av Bibelkommissionen, påbörjades år 1773.
 Gustav Vasa Bibel (1526) – den första Bibeln på svenska

Nordiska språk:
 Norska Nettbibelen (2011)
 Finska Raamattu
 Danska Brugbibelen
 Tyska (1545)

Engelska:
 Flera engelska översättningar – Flera engelska översättningar bredvid varandra
 Expanded Bible – Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified – Den första expanderade översättningen
 New International Version – En av de största engelska översättningarna
 Complete Jewish Bible – översättning med många translittererade judeiska begrepp
 American standard version
 New King James Version – En av de vanligaste engelska översättningarna, följer Textus Receptus
 Tree of life version – Messiansk översättning
 NET Bible – Stort tillhörande kommentarsverk, generös copyright policy
 The Voice – Läser som ett manus
 The Passion Translation – Parafras
 Youngs Literal Translation – Ordagrann översättning
 Bible Hub – Hemsida med många engelska översättningar

Kommentarer:
 Bible Hub – Kommentarer på Biblehub
 Enduring word – Kommentarer på Enduring word (hela kapitlet)