Matteusevangeliet 12:37

För efter dina ord ska du bli rättfärdig,
    och efter dina ord ska du bli fördömd (dömas skyldig)."


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

ἐκ   γὰρ   τῶν   λόγων   σου   δικαιωθήσῃ   καὶ   ἐκ   τῶν   λόγων   σου   καταδικασθήσῃ.¶  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Vill du vara med och hjäpa till hör gärna av dig.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G1537 ἐκ av, från, ut ur, med, på By PREP
G1063 γὰρ för for CONJ
G3588 τῶν denna, denne the T-GPM
G3056 λόγων ord, tal words N-GPM
G4771 σου du, ni, er of you, P-2GS
G1344 δικαιωθήσῃ fått rätt, frias, förklaras rättfärdig you will be justified, V-FPI-2S
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G1537 ἐκ av, från, ut ur, med, på by PREP
G3588 τῶν denna, denne the T-GPM
G3056 λόγων ord, tal words N-GPM
G4771 σου du, ni, er of you, P-2GS
G2613 καταδικασθήσῃ.¶ döma you will be condemned. V-FPI-2S
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.