Matteusevangeliet 12:32

Den som säger något mot Människosonen ska få förlåtelse. Men den som talar mot den helige Ande ska inte få förlåtelse vare sig i den här tidsåldern eller i den kommande."

[Den som tror sig ha begått denna synd har med största sannolikhet inte gjort det. Detta uttalande var riktat till fariséerna som sade att Guds godhet var djävulens verk. Att förneka Guds godhet är att förneka Gud själv, se Ps 34:9. I Jak 3:1 står det att lärare ska dömas hårdare. Jesus tvingas rikta denna varning till dåtidens mest inflytelserika religiösa lärare som var på väg att föra människor vilse genom att lära ut att Jesus var av demoniskt ursprung. Den skarpa varningen till de falska lärarna balanseras fint med ett av Bibelns starkaste löften till människor som söker omvändelse och förlåtelse i vers 31: "All synd och hädelse ska människorna få förlåtelse för".]


Den grekiska texten BETA

Nestle-Aland (NA)

καὶ   ὃς   ἐὰν   εἴπῃ   λόγον   κατὰ   τοῦ   υἱοῦ   τοῦ   ἀνθρώπου,   ἀφεθήσεται   αὐτῷ·   ὃς   δ᾽   ἂν   εἴπῃ   κατὰ   τοῦ   πνεύματος   τοῦ   ἁγίου,   οὐκ   ἀφεθήσεται   αὐτῷ   οὔτε   ἐν   τούτῳ   τῷ   αἰῶνι   οὔτε   ἐν   τῷ   μέλλοντι.¶  

Textus Receptus (TR)

καὶ   ὃς   ἐὰν   εἴπῃ   λόγον   κατὰ   τοῦ   υἱοῦ   τοῦ   ἀνθρώπου,   ἀφεθήσεται   αὐτῷ·   ὃς   δ᾽   ἂν   εἴπῃ   κατὰ   τοῦ   πνεύματος   τοῦ   ἁγίου,   οὐκ   ἀφεθήσεται   αὐτῷ   οὔτε   ἐν   τούτῳ   τῷ   αἰῶνι   οὔτε   ἐν   τῷ   μέλλοντι.¶  

Grundtextkommentarer

TR har 32 ord, NA har 33 (+1).Interlinjär – horisontal

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Interlinjär – tabell

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G2532 καὶ (kai)
och, också, även, både, sedan, ocks... And
Konjunktion Konjunktion
CONJ
G3739 ὃς (hos, he, ho)
vem who[ever]
Relativt pron. Relativt Pronomen
Nominativ Sing. Nominativ Singular Maskulin
R-NSM
G1437 ἐὰν (ean)
om, ifall if
Villk. Villkorlig partikel eller konjunktion
COND
G2036 εἴπῃ (epo)
tala, skicka ut ljud shall speak
VERB Verb
2:a Aorist Aktiv Subjunktiv Andra Aorist Aktiv Subjunktiv
Sing. tredje person Singular
V-2AAS-3S
G3056 λόγον (logos)
ord, tal a word
Substantiv Substantiv
Ackusativ Sing. Ackusativ Singular Maskulin
N-ASM
G2596 κατὰ (kata)
enligt, mot, i against
Preposition Preposition
PREP
G3588 τοῦ (ho, he)
denna, denne the
Best. Art. Bestämd artikel
Genitiv Sing. Genitiv Singular Maskulin
T-GSM
G5207 υἱοῦ (huios)
son, ättling Son
Substantiv Substantiv
Genitiv Sing. Genitiv Singular Maskulin
N-GSM
G3588 τοῦ (ho, he)
denna, denne
Best. Art. Bestämd artikel
Genitiv Sing. Genitiv Singular Maskulin
T-GSM
G0444 ἀνθρώπου, (anthropos)
människa of Man,
Substantiv Substantiv
Genitiv Sing. Genitiv Singular Maskulin
N-GSM
G0863 ἀφεθήσεται (aphiemi)
lämna, förlåta, tillåta, försaka... it will be forgiven
VERB Verb
Futurum Passiv Indikativ Futurum Passiv Indikativ
Sing. tredje person Singular
V-FPI-3S
G0846 αὐτῷ· (autos)
honom, dem, henne, den, det to him;
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
Dativ Sing. Dativ Singular Maskulin
P-DSM
G3739 ὃς (hos, he, ho)
vem who[ever]
Relativt pron. Relativt Pronomen
Nominativ Sing. Nominativ Singular Maskulin
R-NSM
G1161 δ᾽ (de)
men, och, nu, sedan, också, än, ja,... now
Konjunktion Konjunktion
CONJ
G0302 ἂν (an)
i så fall, vem som helst, vad som h... maybe
Partikel Partikel
PRT
G2036 εἴπῃ (epo)
tala, skicka ut ljud shall speak
VERB Verb
2:a Aorist Aktiv Subjunktiv Andra Aorist Aktiv Subjunktiv
Sing. tredje person Singular
V-2AAS-3S
G2596 κατὰ (kata)
enligt, mot, i against
Preposition Preposition
PREP
G3588 τοῦ (ho, he)
denna, denne
Best. Art. Bestämd artikel
Genitiv Sing. Neutral Genitiv Singular Neutral
T-GSN
G4151 πνεύματος (pneuma)
Ande Spirit
Substantiv Substantiv
Genitiv Sing. Neutral Genitiv Singular Neutral
N-GSN
G3588 τοῦ (ho, he)
denna, denne the
Best. Art. Bestämd artikel
Genitiv Sing. Neutral Genitiv Singular Neutral
T-GSN
G0040 ἁγίου, (hagios)
helig Holy,
Adjektiv Adjektiv
Genitiv Sing. Neutral Genitiv Singular Neutral
A-GSN
G3756 οὐκ (ou, before, a, vowel), ouk, and (before an aspirate) ouch)
inte not
Partikel Partikel
Nominativ Nominativ
PRT-N
G0863 ἀφεθήσεται (aphiemi)
lämna, förlåta, tillåta, försaka... it will be forgiven
VERB Verb
Futurum Passiv Indikativ Futurum Passiv Indikativ
Sing. tredje person Singular
V-FPI-3S
G0846 αὐτῷ (autos)
honom, dem, henne, den, det to him,
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
Dativ Sing. Dativ Singular Maskulin
P-DSM
G3777 οὔτε (oute)
varken, inte heller neither
Konjunktion Konjunktion
Nominativ Nominativ
CONJ-N
G1722 ἐν (en)
i, genom, av, med, bland, på, vid, ... in
Preposition Preposition
PREP
G3778 τούτῳ (houtos, houtoi, haute, hautai)
detta, denne, han, det samma, denne... this
Demonstrativt pron. Demonstrativt pronomen
Dativ Sing. Dativ Singular Maskulin
D-DSM
G3588 τῷ (ho, he)
denna, denne
Best. Art. Bestämd artikel
Dativ Sing. Dativ Singular Maskulin
T-DSM
G0165 αἰῶνι (aion)
evighet, tidsålder, tidsepoker, vär... age
Substantiv Substantiv
Dativ Sing. Dativ Singular Maskulin
N-DSM
G3777 οὔτε (oute)
varken, inte heller nor
Konjunktion Konjunktion
Nominativ Nominativ
CONJ-N
G1722 ἐν (en)
i, genom, av, med, bland, på, vid, ... in
Preposition Preposition
PREP
G3588 τῷ (ho, he)
denna, denne the [one]
Best. Art. Bestämd artikel
Dativ Sing. Dativ Singular Maskulin
T-DSM
G3195 μέλλοντι.¶ (mello)
ska, borde, skulle vilja, att komma... coming.
VERB Verb
Närvarande Aktiv Particip Närvarande Aktiv Particip
Dativ Sing. Dativ Singular Maskulin
V-PAP-DSM

Färgen på orden markerar hur ovanlig användningen är, ju rödare desto ovanligare.

Färgskala:  
1-5
|6-10
|11-50
|51-100
|101-500
|501-1000
|1000+

  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 Flera svenska översättningar – (NUB, 1917, SFB95, SFB15, SVL)
 nuBibeln – av Biblica, Internationella Bibelsällskapet (samma organisation som också står bakom engelska NIV)
 Svenska Folkbibeln 2015 – reviderad från Svenska Folkbibeln 98 och grundtexten
 Nya Levande Bibeln – parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..
 Bibel2000 – av Bibelkommissionen, en statlig utredning som tillsattes 1972 där NT blev klart 1981 och GT år 2000
 Bibel2000 (gamla hemsidan)
 Svenskbibel – översättning av Ragnar Blomfelt
 Waldenströms översättning – Paul Petter Waldenströms översättning med förklarande anmärkningar i texten
 1917 års översättning – Gustav V:s bibel av Bibelkommissionen, påbörjades år 1773.
 Gustav Vasa Bibel (1526) – den första Bibeln på svenska

Nordiska språk:
 Norska Nettbibelen (2011)
 Finska Raamattu
 Danska Brugbibelen
 Tyska (1545)

Engelska:
 Flera engelska översättningar – Flera engelska översättningar bredvid varandra
 Expanded Bible – Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified – Den första expanderade översättningen
 New International Version – En av de största engelska översättningarna
 Complete Jewish Bible – översättning med många translittererade judeiska begrepp
 American standard version
 New King James Version – En av de vanligaste engelska översättningarna, följer Textus Receptus
 Tree of life version – Messiansk översättning
 NET Bible – Stort tillhörande kommentarsverk, generös copyright policy
 The Voice – Läser som ett manus
 The Passion Translation – Parafras
 Youngs Literal Translation – Ordagrann översättning
 Bible Hub – Hemsida med många engelska översättningar

Kommentarer:
 Bible Hub – Kommentarer på Biblehub
 Enduring word – Kommentarer på Enduring word (hela kapitlet)