Matteusevangeliet 12:10

Där fanns en man med en förtvinad (förlamad) hand. Eftersom de ville ha något att anklaga Jesus för frågade de honom: "Är det tillåtet att bota på sabbaterna?"


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

καὶ   ἰδοὺ   ἄνθρωπος   ἦν   τὴν   χεῖρα   ἔχων   ξηράν·   καὶ   ἐπηρώτησαν   αὐτὸν   λέγοντες·   εἰ   ἔξεστιν   τοῖς   σάββασιν   θεραπεῦσαι;   ἵνα   κατηγορήσωσιν   αὐτοῦ.¶  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Vill du vara med och hjäpa till hör gärna av dig.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också And CONJ
G2400 ἰδοὺ se behold, INJ
G0444 ἄνθρωπος människa a man N-NSM
G1510 ἦν är was V-IAI-3S
G3588 τὴν denna, denne T-ASF
G5495 χεῖρα hand a hand N-ASF
G2192 ἔχων har having V-PAP-NSM
G3584 ξηράν· förtvinad, torra land, withered. A-ASF
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också And CONJ
G1905 ἐπηρώτησαν fråga, efterfråga, önskan they asked V-AAI-3P
G0846 αὐτὸν honom, dem, henne, den, det Him, P-ASM
G3004 λέγοντες· ordspråk, saying, V-PAP-NPM
G1487 εἰ om, huruvida Is COND
G1832 ἔξεστιν tillåtet, låt it is lawful V-PAI-3S
G3588 τοῖς denna, denne on the T-DPN
G4521 σάββασιν sabbatsdag Sabbaths N-DPN
G2323 θεραπεῦσαι; hela, bota, tillbe to heal? V-AAN
G2443 ἵνα för att, till so that CONJ
G2723 κατηγορήσωσιν anklaga they may accuse V-AAS-3P
G0846 αὐτοῦ.¶ honom, dem, henne, den, det Him. P-GSM
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.