Matteus 11:13

För alla profeterna och undervisningen [Moseböckerna – Torah] har profeterat (talat inspirerade av Gud) fram till Johannes,


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

πάντες   γὰρ   οἱ   προφῆται   καὶ   ὁ   νόμος   ἕως   Ἰωάννου   ἐπροφήτευσαν.  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Vill du vara med och hjäpa till hör gärna av dig.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G3956 πάντες alla, allt, varje, varje slags, alla typer/sorter All A-NPM
G1063 γὰρ för for CONJ
G3588 οἱ denna, denne the T-NPM
G4396 προφῆται profet prophets N-NPM
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G3588 denna, denne the T-NSM
G3551 νόμος lärosystem, lag, Torah, de fem Moseböckerna law N-NSM
G2193 ἕως till, förrän, until PREP
G2491 Ἰωάννου Johannes John N-GSM-P
G4395 ἐπροφήτευσαν. profetera prophesied. V-AAI-3P
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.