Matteusevangeliet 9:28

När han kom till huset [Petrus hus i Kapernaum där han bodde] kom de blinda männen fram till honom. Jesus frågade dem: "Tror ni att jag kan göra detta?" De svarade: "Ja, Herre."


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

ἐλθόντι   δὲ   εἰς   τὴν   οἰκίαν   προσῆλθον   αὐτῷ   οἱ   τυφλοί,   καὶ   λέγει   αὐτοῖς   ὁ   Ἰησοῦς·   πιστεύετε   ὅτι   δύναμαι   τοῦτο   ποιῆσαι;   λέγουσιν   αὐτῷ·   ναὶ   κύριε.  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G2064 ἐλθόντι anlända, komma, gå Having come V-2AAP-DSM
G1161 δὲ men, och, nu, sedan, också, än, ja, så, dessutom, ändå, för, även now CONJ
G1519 εἰς in i, till, för, i, på, mot into PREP
G3588 τὴν -, denna, denne the T-ASF
G3614 οἰκίαν hus, hem, hushåll, från huset house, N-ASF
G4334 προσῆλθον komma came V-2AAI-3P
G0846 αὐτῷ honom, dem, henne, den, det to Him P-DSM
G3588 οἱ -, denna, denne the T-NPM
G5185 τυφλοί, blind blind [men], A-NPM
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G3004 λέγει säga, tala, kalla, nämna says V-PAI-3S
G0846 αὐτοῖς honom, dem, henne, den, det to them P-DPM
G3588 -, denna, denne T-NSM
G2424 Ἰησοῦς· Jesus Jesus, N-NSM-P
G4100 πιστεύετε att tro Believe you V-PAI-2P
G3754 ὅτι att, eftersom that CONJ
G1410 δύναμαι jag kan I am able V-PNI-1S
G3778 τοῦτο detta, denne, han, det samma, denne man, hon, de this D-ASN
G4160 ποιῆσαι; göra to do? V-AAN
G3004 λέγουσιν säga, tala, kalla, nämna They say V-PAI-3P
G0846 αὐτῷ· honom, dem, henne, den, det to him, P-DSM
G3483 ναὶ ja, jo Yes, PRT
G2962 κύριε. Herren, herre Lord. N-VSM
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.