Matteusevangeliet 9:18

[Nu följer en serie med tre händelser där Jesus helar människor. Jesu makt blir ofta tydligt manifesterad mitt i vardagen i mötet med människor.]

Medan Jesus talade till dem, kom en föreståndare [Jairus, som var föreståndare för synagogan i Kapernaum, se Luk 8:41] och föll ner för honom och sade: "Min dotter har just dött. Men kom och lägg din hand på henne, så får hon liv igen."


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

Ταῦτα   αὐτοῦ   λαλοῦντος   αὐτοῖς   ἰδοὺ   ἄρχων   εἷς   ἐλθὼν   προσεκύνει   αὐτῷ   λέγων   ὅτι   ἡ   θυγάτηρ   μου   ἄρτι   ἐτελεύτησεν·   ἀλλ᾽   ἐλθὼν   ἐπίθες   τὴν   χεῖρά   σου   ἐπ᾽   αὐτήν,   καὶ   ζήσεται.  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G3778 Ταῦτα detta, denne, han, det samma, denne man, hon, de These things D-APN
G0846 αὐτοῦ honom, dem, henne, den, det when he P-GSM
G2980 λαλοῦντος talar is speaking V-PAP-GSM
G0846 αὐτοῖς honom, dem, henne, den, det to them, P-DPM
G2400 ἰδοὺ se behold, INJ
G0758 ἄρχων regent, furste a ruler N-NSM
G1520 εἷς en certain A-NSM
G2064 ἐλθὼν komma, gå having come, V-2AAP-NSM
G4352 προσεκύνει tillbe was kneeling down V-IAI-3S
G0846 αὐτῷ honom, dem, henne, den, det to Him, P-DSM
G3004 λέγων ordspråk saying V-PAP-NSM
G3754 ὅτι att, eftersom that, CONJ
G3588 denna, denne The T-NSF
G2364 θυγάτηρ dotter daughter N-NSF
G1473 μου jag, mig, min, mitt of Me P-1GS
G0737 ἄρτι nu, hädanefter, ännu presently ADV
G5053 ἐτελεύτησεν· has died; V-AAI-3S
G0235 ἀλλ᾽ men but CONJ
G2064 ἐλθὼν komma, gå having come, V-2AAP-NSM
G2007 ἐπίθες lägga på, lägga, do lay V-2AAM-2S
G3588 τὴν denna, denne the T-ASF
G5495 χεῖρά hand hand N-ASF
G4771 σου du, ni, er of You P-2GS
G1909 ἐπ᾽ på, i, till upon PREP
G0846 αὐτήν, honom, dem, henne, den, det her, P-ASF
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G2198 ζήσεται. leva, levande she will live. V-FDI-3S
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.