Matteusevangeliet 9:16

Ingen sätter en lapp av okrympt tyg på en gammal mantel (klädesplagg). I så fall skulle den påsatta lappen riva bort ännu mer från manteln och revan bli värre.


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

οὐδεὶς   δὲ   ἐπιβάλλει   ἐπίβλημα   ῥάκους   ἀγνάφου   ἐπὶ   ἱματίῳ   παλαιῷ·   αἴρει   γὰρ   τὸ   πλήρωμα   αὐτοῦ   ἀπὸ   τοῦ   ἱματίου,   καὶ   χεῖρον   σχίσμα   γίνεται.  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G3762 οὐδεὶς ingen, inget No one A-NSM-N
G1161 δὲ men, och, nu, sedan, också, än, ja, så, dessutom, ändå, för, även however CONJ
G1911 ἐπιβάλλει lägga, sätta på, lägga på, slå, tillfalla, gripa puts V-PAI-3S
G1915 ἐπίβλημα lapp a patch N-ASN
G4470 ῥάκους tygbit of cloth N-GSN
G0046 ἀγνάφου ny unshrunk A-GSN
G1909 ἐπὶ på, i, till on PREP
G2440 ἱματίῳ plagg, kläder, dräkt clothing N-DSN
G3820 παλαιῷ· gammal, gammalt vin old; A-DSN
G0142 αἴρει ta upp, lyfta upp, lägga bort, skaffa undan tears away V-PAI-3S
G1063 γὰρ för for CONJ
G3588 τὸ -, denna, denne the T-ASN
G4138 πλήρωμα fullhet patch N-ASN
G0846 αὐτοῦ honom, dem, henne, den, det of it P-GSN
G0575 ἀπὸ från, av, ut ur, för, på, i, from PREP
G3588 τοῦ -, denna, denne the T-GSN
G2440 ἱματίου, plagg, kläder, dräkt garment, N-GSN
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G5501 χεῖρον värre a worse A-NSN-C
G4978 σχίσμα reva, spricka, splittring tear N-NSN
G1096 γίνεται. dyker upp. emerges. V-PNI-3S
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.