Matteusevangeliet 9:13

Gå och lär er vad detta [citat från Hos 6:6] betyder: 'Jag vill se barmhärtighet [en villighet att hjälpa dem i nöd],
    inte offer [religiösa ceremoniella riter].' För jag har inte kommit för att kalla rättfärdiga, utan syndare."

[På samma sätt som det är självklart att en doktor rör sig bland sjuka patienter, finns Jesus nära människor som insett att de inte är rättfärdiga utan vet om att de är syndare och behöver omvändelse. Lukas återgivning av samma citat klargör att det handlar om att vända sig bort från syndens väg när man tackar ja till Jesu inbjudan och vill bli hans efterföljare, se Luk 5:32.]


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

πορευθέντες   δὲ   μάθετε   τί   ἐστιν·   ἔλεος   θέλω   καὶ   οὐ   θυσίαν·   οὐ   γὰρ   ἦλθον   καλέσαι   δικαίους   ἀλλ᾽   ἁμαρτωλούς   εἰς   μετάνοιαν.¶  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G4198 πορευθέντες gå, bege sig Having gone V-AOP-NPM
G1161 δὲ men, och, nu, sedan, också, än, ja, så, dessutom, ändå, för, även however, CONJ
G3129 μάθετε lära do learn V-2AAM-2P
G5101 τί vad, vilken, vem what I-NSN
G1510 ἐστιν· är is, V-PAI-3S
G1656 ἔλεος barmhärtighet Mercy N-ASN
G2309 θέλω vilja/ville, vilja/ville ha, önska, att vilja I desire, V-PAI-1S
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G3756 οὐ inte not PRT-N
G2378 θυσίαν· offer sacrifice.’ N-ASF
G3756 οὐ inte Not PRT-N
G1063 γὰρ för for CONJ
G2064 ἦλθον anlända, komma, gå I came V-2AAI-1S
G2564 καλέσαι kalla, inbjuden to call V-AAN
G1342 δικαίους rättfärdig [the] righteous, A-APM
G0235 ἀλλ᾽ men but CONJ
G0268 ἁμαρτωλούς syndig, syndare sinners A-APM
G1519 εἰς in i, till, för, i, på, mot into PREP
G3341 μετάνοιαν.¶ omvändelse repentance. N-ASF
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.