Matteus 9:36

När han såg folkskarorna, fick han en innerlig medkänsla med dem, eftersom de var rivna (ofredade, ansatta) [av dem som skulle leda dem] och hjälplösa (slagna till marken; skingrade), som får utan herde.


Grekiska texten Nestle-Aland 28

Ἰδὼν   δὲ   τοὺς   ὄχλους   ἐσπλαγχνίσθη   περὶ   αὐτῶν   ὅτι   ἦσαν   ἐσκυλμένοι   καὶ   ἐρριμμένοι   ὡσεὶ   πρόβατα   μὴ   ἔχοντα   ποιμένα.¶  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan är en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet pågår att bygga upp lexikon och texten.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G1492 Ἰδὼν veta, känna till, förstå, se, skåda, titta Having seen V-2AAP-NSM
G1161 δὲ men, och, nu, sedan, också, än, ja, så, dessutom, ändå, för, även now CONJ
G3588 τοὺς denna, denne the T-APM
G3793 ὄχλους människor, skara, folkskara crowds, N-APM
G4697 ἐσπλαγχνίσθη ha/känna medlidande He was moved with compassion V-AOI-3S
G4012 περὶ omkring for PREP
G0846 αὐτῶν honom, dem, henne, den, det them, P-GPM
G3754 ὅτι att, eftersom because CONJ
G1510 ἦσαν är they were V-IAI-3P
G4660 ἐσκυλμένοι bekymrad troubled V-RPP-NPM
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G4496 ἐρριμμένοι kasta bort, cast away, V-RPP-NPM
G5616 ὡσεὶ liksom as CONJ
G4263 πρόβατα får sheep N-NPN
G3361 μὴ inte, nej, det inte, förbjude, varken, utan, ingen not PRT-N
G2192 ἔχοντα har having V-PAP-NPN
G4166 ποιμένα.¶ herde a shepherd. N-ASM
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.