Matteus 9:35

Jesus gick omkring i alla städer och byar.

[Det grekiska ordet för stad är polis, och beskriver en stad med mur, till skillnad från byarna runtomkring utan någon befästning. Jesus gick inte bara till de stora städerna utan också till de mindre platserna i Galileen.]

Han undervisade i deras synagogor och predikade evangeliet om riket och botade alla slags sjukdomar (kroniska, obotliga sjukdomar) och alla slags krämpor (tillfälliga sjukdomar).


Grekiska texten Nestle-Aland 28

Καὶ   περιῆγεν   ὁ   Ἰησοῦς   τὰς   πόλεις   πάσας   καὶ   τὰς   κώμας   διδάσκων   ἐν   ταῖς   συναγωγαῖς   αὐτῶν   καὶ   κηρύσσων   τὸ   εὐαγγέλιον   τῆς   βασιλείας   καὶ   θεραπεύων   πᾶσαν   νόσον   καὶ   πᾶσαν   μαλακίαν   ἐν   τῷ   λαῷ.¶  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan är en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet pågår att bygga upp lexikon och texten.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G2532 Καὶ och, också, även, både, sedan, också And CONJ
G4013 περιῆγεν gå omkring was going throughout V-IAI-3S
G3588 denna, denne T-NSM
G2424 Ἰησοῦς Jesus Jesus N-NSM-P
G3588 τὰς denna, denne the T-APF
G4172 πόλεις stad cities N-APF
G3956 πάσας alla, allt, varje, varje slags, alla typer/sorter all A-APF
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G3588 τὰς denna, denne the T-APF
G2968 κώμας by, stad villages, N-APF
G1321 διδάσκων undervisar teaching V-PAP-NSM
G1722 ἐν i, genom, av, med, bland, på, vid, på, på sig, genom in PREP
G3588 ταῖς denna, denne the T-DPF
G4864 συναγωγαῖς synagoga, församling synagogues N-DPF
G0846 αὐτῶν honom, dem, henne, den, det of them, P-GPM
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G2784 κηρύσσων förkunna proclaiming V-PAP-NSM
G3588 τὸ denna, denne the T-ASN
G2098 εὐαγγέλιον evangeliet, evangelium – de glada nyheterna gospel N-ASN
G3588 τῆς denna, denne of the T-GSF
G0932 βασιλείας Guds rike, himmelriket, rike, hans rike, mitt rike kingdom, N-GSF
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G2323 θεραπεύων helande healing V-PAP-NSM
G3956 πᾶσαν alla, allt, varje, varje slags, alla typer/sorter every A-ASF
G3554 νόσον sjukdom disease N-ASF
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G3956 πᾶσαν alla, allt, varje, varje slags, alla typer/sorter every A-ASF
G3119 μαλακίαν krämpor sickness N-ASF
G1722 ἐν i, genom, av, med, bland, på, vid, på, på sig, genom in PREP
G3588 τῷ denna, denne T-DSM
G2992 λαῷ.¶ folk people. N-DSM
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.